🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > faji megkülönböztetés
következő 🡲

faji megkülönböztetés, diszkrimináció: 1. a →gondolkodásban a létezők csoportosítása →fajokba, egy →nemen belül →fajlagos jegyeik alapján. - 2. erkölcsileg ellenséges különbségtétel emberek és népek között vér szerinti leszármazásuk alapján (ang. apartheid, 'szétválasztás'). Alapformája az, amellyel az izraeliták különböztetik meg magukat a többi nemzetektől: Ábrahám ivadékai - a többiek (→goj); ha a többi különbözteti meg magát az izr-któl, az őszerintük →antiszemitizmus. - Az üdvösség szempontjából Krisztus eljövetele óta nincs alapja semmiféle ~nek (vö. Gal 3,28). A 20. sz. nagy példái a ~re a népirtások. **

LThK I:685.