🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > esztergom-szenttamáshegyi prépostság és társaskáptalan
következő 🡲

esztergom-szenttamáshegyi prépostság és társaskáptalan: 1200 e. alapította a Tamás-hegyen 7 taggal vsz. Bánffy Lukács (1158-79), egykori párizsi diáktársa, Becket Szt Tamás emlékezetére, mások szerint Jób érs. (1185-1203). Tagjait a prép. nevezte ki, aki az →esztergomi főszékesegyházi káptalan tagja volt. - A knk-ok tartoztak minden vasár- és ünnepnap énekes szentmisét és →vesperást tartani. Hétköznapokon egy hetesnek kellett közülük a szentmisét végezni. - Az ~ birtokai 1540 k.: Izsa összes tizedeivel és jövedelmeivel; ennek felét a prép., másik felét a knk-ok kapták. A zsitvatői halászat jövedelmét is felerészben osztották meg egymás között. A Korpona-környékbeli dézsmák után járó bérjövedelemből minden knk. 7 Ft-ot kapott. Az összes bérjövedelemből az →éneklőkanonok 24 Ft-ot kapott, a többi a prép-ot illette. Az esztergomi vám 1/4-ét a szigeti apácákkal együtt kapták. A Turóc és Árva vm. tizedekből a quarták felét a prép., másik felét a knk-ok élvezték. - Esztergom bevételekor 1543: elpusztult, megmaradt javadalmait a prép. kezelte misealapítványként. 1851: a főszegyh. kápt. kapta meg javadalmát, címe itt él tovább. - Kanonokjai: 1230: Jakab, 1425: Miklós, 1447-62: Gyarmathy Mihály, 1460: Váraljai Kelemen, 1484-86: Segesdi Ambrus, 1491: Nagy Balázs, 1591-1603: Novák Miklós. - Prépostjai: 1208-12: Benedek, 1230: Ubald, 1243: Ádám, 1285 e. István, 1285-86: Benedek, 1290 e. Mihály, 1291-93: Tamás, 1294: Ferenc, 1297: Urkundin, 1326: László, 1340-47: Jakab, 1357-65: Tövisi István, 1380-91: János, 1391: Nagy Balázs, 1397-1411: Csomai István, 1425: Pál, 1436 e. György, 1439: Vencel, 1473: →Nagylucsei Orbán, Naláczi György, 1477: István, 1486-1507: Jestraldói Maxenc, 1535: Mrák János, 1577-81: Novák Miklós, 1581: →Kutassy János, 1586-91: →Draskovics Mátyás, 1622-30: →Draskovich György, 1630-36: Senkviczi Mátyás, 1644: →Tarnóczy Mátyás, 1647: →Mariani Péter, 1652: →Francisci András, 1653: erdődi →Pálffy Tamás, 1658-61: →Sennyey István, 1659: →Ivanovics Pál OSPPE, 1663-75: →Luzsénszky Joachim, 1676-79: →Gubasóczy János, 1691: →Illyés István, 1693-1719: →Pyber László, 1719-51: →Spáczay Pál, 1752-59: →Eszterházy Károly, 1760: →Szentilonay József, 1769: Bányay László, 1772: →Bajzáth József, 1777: →Szentiványi Rafael, 1783-1804: →Nagy István, 1805-09: →Bärenkopf Ignác, 1816-22: Alagovics Sándor, 1851-57: →Lipthay András, 1859: →Lipthay Antal, 1861-64: →Durguth József, 1864-65: Majsch Jakab, 1865-66: →Schirgl Endre, 1866-69: →Forgách Ágoston, 1869-70: →Kantz Lázár, 1869-70: →Szajbély Henrik, 1870-71: →Szabó József, 1871-74: →Bubla Károly, 1874-80: →Szántóffy Antal, 1894-1897: →Pellet József, 1909-15: →Venczell Antal, 1921-24: →Schiffer Ferenc, 1977: Szalay József, 1979-84: Kovács Tibor, 1984: →Szepesdi Ervin, Szabó Zoltán, 1987: Vértes Andor, 1994: Sághy Ferenc. **

EME VIII:93. - Kollányi 1900:XLVI. - Schem. Strig. 1911:LXII.