🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mariani
következő 🡲

Mariani Péter, nápolyi, Mariány Petrus (Fiume, Tengermellék, 1608 k.-Fiume, 1665. júl. 30.): püspök. - Nemes dalmáciai család szülötte. 1628: a bécsi egy. hallg-ja, 1634: már papként fil. és teol. dr. 1636: veszprémi knk., III. 24: hántai prép. 1638. IV. 6: Draskovics pp. kiközösítés terhe alatt parancsolta meg a győri kápt-nak, hogy ~t iktassák be az éneklőknk. stallumba, ami IV. 20: meg is történt. ~ még ez évben szentadalberti prép. III. Ferdinánd 1640. XII. 7: zengg-modrusi pp-ké nevezte ki. 1641. IV. 12: iktatták be. VIII. Orbán p. 1644. IV. 18: erősítette meg. Mivel a ppi palota romhalmaz volt, ~ Fiumében lakott. 1644: Frangepán Miklós gr. támogatásával hozzákezdett a terzattói ferences zárda bővítéséhez és tp. építéséhez. 1646. II. 3: Lippay György prím-hoz írt levelében panaszkodott Zrínyi Miklós gr-ra, hogy elnyomja a papságot és elidegeníti az egyh. javakat. 1647. IV. 23: mivel a török minden jövedelmétől megfosztotta, megkapta az esztergomi kápt-ban a szenttamási prépságot és esztergomi spp. 1652: a prépságot átadta. III. Ferdinándtól 1647. II. 28: kir. tanácsosi, III. 6: szerémi ppi c-et kapott. 1648: részt vett a nagyszombati zsin-on. 1652. V. 18: visszakapta a zengg-modrusi ppséget, ahol canonica visitatiót végzett, s az egyhm. papságának életmódját reformokkal próbálta megváltoztatni. Nincs adatunk arról, hogy pp-ké szent. volna. - Utóda a zengg-modrusi széken 1665. IX. 9: Szmoljanovich János, a szerémin 1654. VII. 4: Jurjevics Péter. T.E.

LBE:491 A. - Mendlik 1864:122. (é.n.), 122. (1652-65: zengg-modrusi pp.) - Gams 1873:379. (64.), 389. (50.) - Eubel IV:309. (s.v. Petrus Mariani; 1644. IV. 18: zengg-modrusi pp.), 317. (1653 e. szerémi pp.) - Kollányi 1900:264. - Schem. B-D-S. 1900:52. (46.) - Schem. Z-M. 1916:33. (3.) - Bedy 1938:415. - Pfeiffer 1987:171. (III. 10: szerémi pp.)