🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > első
következő 🡲

első (gör. proto, lat. primus): egy konkrét lehetőség előzmény nélküli megvalósulása; személyek, tárgyak v. cselekmények sorának →kezdete. Ellentétpárja az →utolsó. - Az abszolút ~ Jézus Krisztus (→első igazság), aki mindent és mindenkit megelőz (Kol 1,18); relatív ~ a bizonyos szempontból (térben, időben, rangban, teljesítményben) egy sor elején álló, akit/amit vele egyenlők v. hozzá hasonlók követnek. →időbeliség, →egyenlőség, →azonosság - Az ~nek az ember a  vallástörténet minden időszakában különleges jelentőséget tulajdonított, mert a kezdetre, azaz az embert megelőző erőkre, istenségekre emlékeztetett. A népszokásokban az ~t ma is körülvevő sokféle →jóslás és →előjel-képzet ide vezethető vissza, de a modern társadalmak is alapoznak az ember ezen ősi érzékére (pl. színházi bemutatók különös rangja, isk-k ~éveseit fogadó szokások, gólyabál; a gazd. életben a reklámhadjáratok bevezető, reklám-árai, üzletek megnyitásakor különféle kedvezmények stb.). - Az 1930-as években még élő m. népszokásban a hétfalusi csángók közt az ~ gyermek megszületéséig a ház útra nyíló 2 ablakkeresztjén csokorba fogott piros hímzésű kendő látható. - Az →újszülött ~ étele (mivel keresztelés előtt anyatejet nem adtak neki: →előtej) herbatea v. kölcsöntej, lehetőleg olyan szoptatós rokonasszonytól, akivel az anya addig haragban volt, s most kibékült. ~ ürülékét eltették szerelmi varázsszerül. Haját →újhold pénteken vágták le először, hogy a hold növekedéséhez hasonlóan hosszúra nőjön. A néphit szerint ha az ~ fog az alsó állkapocsban nő, a gyermek hosszú életű lesz, ha a felsőben, hamar meghal. Az ~ fog kinövése kisebb családi ünnepséggel járt: jelentkezésekor a keresztszülők vették az édesgyökeret. Ha a gyermek ~ szava „apa”, az utána jövő gyermek fiú lesz, ha „anya”, akkor leány. - Az ~ fürösztés fontos a gonosz elleni védekezésben és a gyermek jövőjének formálására. Rendesen esővizet használtak, mert a kút v. patakvíz érdessé tenné a gyermek bőrét. Néhol hideg a víz, hogy a gyermek fázós ne legyen, másutt azonban új, kis bögrében melegítik föl, mert ha ez nagyban történne, a gyermek nagybélű lenne. A fürdővízbe bizonyos gonoszűző és analógiás jellegű dolgokat is tettek: élőszenet és tisztesfüvet, tejet (hogy jó alvó legyen), kacsalábat (hogy jól bírja a hideget), tollat (hogy szépen írjon) stb. A keresztapa ezüstpénzt ejtett a teknőbe, hogy a gyermek ne lásson szükséget; ez a pénz egyúttal a bába fizetsége, ami fiúnál mindig több, mint a lánynál. A vízbe mindig arccal lefelé tették bele a gyermeket, hogy a gonosz meg ne lássa, csak bent fordították hátára. Szája kimosásakor a bába ujjával „fölvágja” a gyermek nyelvét. A gyermek ~ fürdetéskori viselkedése jövőjére is rámutat: ha markát összeszorítja, fukar lesz, ha elalszik, hamar meghal stb. Az ~ fürdővizet csak nappal szabad kiönteni, szombaton egyáltalán nem szabad, ezért vasárnap reggelig bent „hálatják”. A fürdőből a gyermeket olyan lepedőbe teszik, melynek 4 sarkába fokhagymagerezdet kötöttek. Új inget adtak rá, fonákul a szegénység, ill. a gonosz ellen. Nyakára olvasót kerítettek, bal csuklójára piros fejtőt kötöttek, nyelve alá csipetke sót dugtak, s így kikészítve anyja mellé helyezték az ágyba, ahonnan majd csak keresztelés után került bölcsőjébe. - Fiatal lányok szépségápolásának sok gyakorlata kötődik az ~höz. Pl. megmosdanak az ~ márciusi hólével, az ~ májusi harmattal, s különösen sokra tartják annak a tp-nak a szenteltvizét, mely tp-ban először voltak életükben. Igen hasznos szépségápoló az ún. arany víz, melyet újév hajnalán az ~nek kiérő leány merít a forrásból. Az ~ fecske látása szeplők megjelenésével jár. - A →házközösség életében minden külső ffimunkát (vetőmagválogatást, szántást, vetést, aratást, kaszálást)  ~ként, rangjának jelképéül a →gazda kezd meg. A gazdáé az ~ gyümölcstermés megevésének joga. Az új edényből a gazdának, v. legalábbis ffinak kell először ennie, s ~ként a család legkedvesebb ételét kell benne megfőzni v. föltálalni. - Fontos szerepe van az ~nek mindenféle áldozatban, pl. az ~ termést, ill. évente a termés ~ adagjából valamennyit →ételáldozatként ajándékoztak el. Ugyanezért adták a tűznek az ~ farsangi fánkot, maroknyit az elsőként használt új lisztből stb. - →első foglalás, →első mozgató, →első parancsolat, →Első Szék, →elsőáldozás, →elsőcsütörtök, →elsőpéntek, →elsőszombat, →elsőszülött, →prímás, →primátus, →primicia, →protoevangélium, →zsengeáldozat **

MN IV:138, 146.