🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Eszterhás
következő 🡲

Eszterhás (1938-ig Völker) György (Ólubló, Szepes vm., 1916. jún. 8. – Lisbon, New Hampshire. USA, 2002. aug. 22. ): ogy. képviselő. – Szülők: Völker József (1885–1930) tisztviselő, Cserneczky Gizella (1887–1978), neje 1943–: Bagi Katalin (1920–) export-import levelező. Berettyóújfalun, a debreceni piar. gimn., a makói Áll. Csanád Vezér Reálgimn., s a győri bencés főgimn. tanult, ahol 1934: éretts., a Pázmány Péter Tud.egy. 1940: jogi dr, 1942: az Erzsébet Tud.egy. államtud. dr. Diákkorában 3 é. a legitimista Foederatio Stephanae Szt István Bajtársi Egyes. főtitkára. 1937–: a Belügymin. szociális oszt. előadója s a Független Kisgazdapár (FKGP) tagja. Antall József (1896–1974) menekültügyi főbiztos fölkérésére 1939. IX: a min. menekültügyi oszt-án önként vállalta a lengy. menekültek elhelyezésének megszervezését, részt vett lengy. katonák Jug-ba menekítésében. 1940: a BM Orsz. Nép- és Családvédelmi Alap (ONCSA) szakelőadójaként anyagilag támogatta a →Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete (KALOT) Népfőiskolája fölállítását. – 1941: az 1. honv. gy.ezr., majd a Honvéd Haditudósító Század katonája. 1944: az Orsz. Szociális Felügyelőségen dolgozott. 1944. III. 19. a ném. megszállás után az ellenállási mozg. résztvevője. 1944. XII: a nyilasok szervezkedéssel vádolták, de a bíróság nem indított eljárást ellene. 1945. tavaszán a Belügymin-ban szabadságoltatta magát, →Varga Béla, az FKGP bpi szervezete elnökének titkáraként a párt főv. szervezője, egyidejűleg a náci és nyilas háborús büntettek kivizsgáló biz. tagja 1945. X. 7. –1948. XII. a bpi that. biz. tagja. 1945. XI. 4.–1947. III. 12: az FKGP programjával a nagy-bpi választóker. nemz.gyűl. képviselője. 1945. XI–: képviselősége mellett az FKGP orsz. közp. közigazg. oszt. vez-je. 1946 nyarán szerepe volt abban, hogy az FKGP elérte a →B-lista fölülvizsgálatát, ezzel több mint 20.000 köztisztviselőt visszahelyeztek korábbi állásába. 1946. IX. 7: az FKGP orsz. Intéző Biz. és pártja képviseletében a M.-Szovjet Olajművek Rt. (MASZOLAJ) felügyelőbiz. tagja, A munkáspártok támadására 1947. III. 10: több társával együtt kilépett a FKGP-ból. Néhány hónapig párton kívüli képviselő, majd a →Demokrata Néppárt (DNP) tagjaként részt vett az ogy. választásokat előkészítő pártközi tárgyalásokon. VIII. 31: a →kékcédulás választás előtt ő vezette a DNP kampányát, a Heves és Nógrád-Hont vmi mandátumot szerzett. IX-től a DNP végrehajtó biz. tagja és orsz. pártig. s az Ogy. pol. biz-ában a DNP képviselője. →Mindszenty József érs. 1948. XII. 23: letartóztatása, majd →Barankovics István pártfőtitkár menekülése után, 1949. II. 4: a DNP Végrehajtó Biz. nevében néhány társával feloszlatta a pártot, mivel nem kívántak belépni a komm. irányítású M. Függetlenségi Népfrontba. II. 22: éjjel több képviselőtársával együtt Au-ba menekült; (családja csak 1956: követette). Többéves olaszo-i és svájci tartózkodás után 1953: kivándorolt az USA-ba. New Jerseyben a Ford művek gyárában munkás; 1989: anyagbeszerző tisztviselőként nyugdíjazták. – 1949. XI–: a →Magyar Keresztény Népmozgalom Végrehajtó Biz., 1950–: a Középeurópai Kereszténydemokrata Unió M. Tagozatának, 1950: a →Magyar Nemzeti Bizottmány tagja. 1956 után nem vett részt a pol-ban. A hazai állampárt bukása után, 1990-től a Kereszténydem. Néppárt Intéző Biz. tagja. 88

Bpi közéleti névmutató 1945–1950. 2. r. Bp., 1988:56. – Borbándi 1985:479. – Varga 1986. – Pócza 1989. – Vida–Vörös 1991:58. (1938-ig Völker)– Csicskó–Szabó 1996. – Ogy. alman. 1947/49:105. (1938-ig Fölker)