🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Eszter
következő 🡲

Eszter, Hadassza (Kr. e. 5. sz.): →Eszter könyvének hősnője, Abichajil leánya, Mardokeus unokahúga és nevelt lánya (Eszt 3,12; 9,29), aki közbenjárásával megmentette népét. - Ikgr. A 3 hősnő egyikeként, →Judit és →Jaél mellett ábrázolták (→kilenc hősnő). Életének jelenetei már a dura-europoszi zsinagógában is láthatók (245-256). Ker. ter-en először a 11. sz: találkozunk illusztrációkkal ~ kv-éhez (Gumbert-biblia, 12. sz. Erlangen, Egy. Kvtár; chartres-i katedrális É-i kapuja, 13. sz.). ~ jeleneteit szívesen ábrázolták az itáliai reneszánszban és É-on, mert ~ tört-ében az asszonyi erény jelképét látták. Részletes illusztrációk találhatók a 16-17. sz: héberül írt ~-tekercsekben, melyeket a →purim ünnepen olvastak. Egyes jelenetek típus-természetük miatt váltak jelentőssé a kk-ban. ~ maga az Egyh. képviselője lett, és így Krisztus menyassz-a is. A tipológiában Mária előképe. Főként a 17. sz. holland fest-ében K-i pompával ábrázolták: Ahasverus lakomáját, ill. e lakoma részleteit: ~ panasza, Ahasverus haragja, Ámán elvetése, Ámán kegyelemért könyörög ~ lábánál, elítéltetése és kivégzése. Még gyakoribb ~ Ahasverus előtt, amint lakomára hívja. ~ megkoronázásának képein nagy udvartartást és pompás palotabelsőket festettek. **

Kirschbaum I:684. - Sachs 1980:122. - BL:391.