Magyar Katolikus Lexikon > E > En-Gedi


En-Gedi (héb. 'Gida-forrás'; újabban 'bővizű forrás'-ként értelmezik, vö. Szám 33,32; MTörv 10,7): forrás Júdea pusztájának keleti lejtőjén és oázis a Holt-tenger partvidékén. - A település tört-éről a Bibliából, az egyéb forrásokból és az 1961-től folyt ásatások leleteiből a következő kép rajzolódik elénk: a forrás fölött 30 m magasan, a szikla tetején (kultikus) építmény maradványai vannak a kőrézkorból (kalkolitikum); 1Sám 24: erre a vidékre menekült Dávid Saul elől; erőd maradványai a pusztában, amely Júda osztályrésze lett (Józs 15,62); ez védte a forrást és a feljárót Szisz hágója felé, amely Edom és Moáb számára a legrövidebb utat jelentette Tekoa és Jeruzsálem megtámadására (2Krón 20: Hacacon-Támár). A Tell-ed-Dzsurn virágzó település kb. Kr. e. 630-tól (Jozija) a száműzetésig (V. réteg); a babilóniaiak elpusztították (IV. réteg); a Kr. e. 3-2. sz: a Ptolemaidák kezén volt, akik megerősítették (III. réteg); a Hasmoneusok idején intenzív földművelés folyhatott itt (II. réteg); a Kr. e. 1. sz: rövid ideig egy kerület közp-ja (J. Flavius: A zsidó háború, 3,3,5); Kr. e. 40-37: a pártusok betöréseitől és a Heródes korabeli zavargásoktól szenvedett; az 1. zsidó fölkelés idején Maszadából megtámadták a szikáriusok (4,7,2); Kr. u. 70 u. a róm. cs. uralma alá tartozott; a 2. zsidó háborúban Bar Kohba híveinek volt a közp-ja; a rómaiak innen kiindulva utakat építettek; egészen a bizánci korig (5. sz.) zsidók lakták. ~ trópusi éghajlatáról volt nevezetes; ennek köszönhetően magasra nőtt itt a pálma (Sir 24,14; vö. J. Flavius: A zsidók tört. 9,1,2; Plinius: Historiae Naturalis 5,17), de termett itt henna (Én 1,14; ciprusvirág) és →balzsam (A zsidók tört. 9,1,2; Hist. Nat. 12,118) is. Az ~ közelében „a levelek barlangjában” talált iratok ~ keresk. kapcsolatait tanúsítják (piac, kikötő): a Holt-tengeren át a K-i partvidékkel, ahol az Ez 47,10 említette En-Eglajim keresendő, valamint a →nabateusokkal. Az →esszénusok települését, amelyet Plinius (Hist. Nat. 5,17.73) mintha összefüggésbe hozna ~vel, még nem sikerült megtalálni. **

BL:353.