🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Egri Egyházmegyei Irodalmi Egyesület
következő 🡲

Egri Egyházmegyei Irodalmi Egyesület, 1875-1915(?): Bartók István harsányi káplán az →Egri Egyházmegyei Közlönyben 1875. II. 1: megjelentetett felhívása nyomán II. 11: 17 fő gyűlt össze →Ihász György lakásán. VI. 30: Samassa József érs. elfogadta az alapszabálytervezetet és engedélyezte a szervezést. Az alakuló közgyűlés XI. 10: a joglíceum igazg. termében folyt  le, s elnöknek vál. Ihászt. - Szakoszt-ai: 1. teol. és buzgalmi iratok; 2. jog, egyhpol., társad. kérdések; 3. bölcsészet és termtud-ok; 4. népnevelés és népirod.; 5. tört. és régészet; 6. szépirod. és nyelvészet. Az induló létszám 45 r. (köztük →Balássy Ferenc, →Kandra Kabos, →Mindszenty Gedeon, →Répássy János),  66 pártoló tag. 1887: 108, 1896: 96, 1906: 106 fő.  - 1877: a szakoszt-okat megszüntették. - Elnökei: Ihász György, 1877: →Zsendovics József, 1906: Csekó Gábor. - Kiadta: az Egri Népkönyvtár és az Adatok az egri egyházmegye tört-éhez sorozatokat, 1907-: az Egri Egyházmegyei Közlönyt. Ki.P.

Kriston Endre: Emlékezések az ~ megalakulásáról (1875). Eger, 1907.