🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kandra
következő 🡲

Kandra Kabos (Felsőbánya, Szatmár vm., 1843. ápr. 29.-Eger, 1905. jún. 1.): pap, történetíró, néprajztudós. - A gimn. felső o-ait és a teol-t Egerben végezte, 1869. VII. 25: pappá szent. Szihalmon, Kistályán és Verpeléten kp. 1877: Hejőbába, 1878: Nyírlugos plnosa. 1881: hogy a tud-oknak élhessen, lemondott javadalmáról és Egerbe költözött, ahol karkáplán, 1886: az egri főkápt. orsz. levtárának hites jegyzője c-en levtáros. Elnyerte a Borsodmegye monográfusa c-et. 1876. I. 1.-1893. XII. 12: az egri Irodalmi Szemle munk. 1878: Trefort Ágost min. kinevezte a Műemlékek Orsz. Biz-a kültagjának. A tiszafüredi régészeti társulatnak 1886: tb. tagja. Az egri főegyhm-ben ~ ösztönzésére kezdték meg összegyűjteni a főegyhm. tört. adatait. A m. ősvallás mellett hely- és családtört-tel foglalkozott. A MTA l. tagjának jelölték, de a Magyar Mytológia c. műve körül kibontakozott vita miatt a c-et nem nyerte el. - Cikkei: Mo. és Nagyvilág (1868-70), Eger (1868-70, 73, 76, 85), Egri Naptár (1869-71), Egri Egyhm. Közl. (1869-70, 72-78, 85), Archeol. Közlem. (1872, 76, 95), Borsod (1871-75), Századok (1871, 74-75, 83-84), Miskolcz (1876, 78), M. Korona (1879), Eger és Vidéke (1885, 88, 90), Adatok az egri egyhm. tört-éhez (1885-86), Turul (1892-94), Tört. Tár (1893), Egri Újs. (1895-96), Nemzet (1895-96), Heves vm. (1896), ItK (1896). - M: Fabiola nővére. Ford. fr-ból. Pest, 1870. - A sárvári főispánság. Bp., 1884. - Szabolcs vm. alakulása. Uo., 1885. - Volt-e Szerencs vm.? Uo., 1885. - Az egri főegyh. Szt János kv-e. Eger, 1886. - Az egri alapítványi női kórház... Uo., 1888. - Lurdi lelki manna ... imádságos és énekes kv. Szerk. Uo., 1890. - Aba Samu kir. Bp., 1891. - A m. ősvallás többistenben hívése. Eger, 1894. - Az ezeréves Károlyiak. Bp., 1894. - Bene vára a Mátrában. Eger, 1894. - M. Mythológia. Uo., 1897. - A váradi regestrum. Bp., 1898. - Szerk. 1885-86: az egri Adatok az egri egyhm. tört-éhez 1-2. füzetét. Álneve: Felsőbányai. 88

M. Sion 1888:531. - Koncz 1892:124. - Szinnyei V:914. - Heves vm. 1910:379. - KL II:484. - MIL I:579. - MÉL I:850. - Puskás 1980:54. - Heves Megyei Hírlap 1993. XII. 18. (Szecskó Károly: ~ emlékezete) - Viczián 1995:54. (657.)