🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zsendovics
következő 🡲

Zsendovics József (Nagykér, Abaúj vm., 1831. jún. 17.–Eger, 1893. márc. 4.): prépost-kanonok, tanítóképzői igazgató. –1855: pappá szent., 4 hónapi káplánkodás után Bartakovics Béla érs. titkára, 1872: knk., Szt Erzsébetről nev. szepesváraljai prép. 10.000 ft-ot adományozott az egri angolkisassz-oknak egy óvóképző fölállítására. Egyhm-i tanfelügyelő, 1876–89: az egri tanítóképző ig-ja, az Egyházm. Irod. Egylet eln. és pályadíjainak kitűzője. – Cikkei: Eger (1863. VII–: beszédek, cikkek), Bartakovics emlékkv (1865: Foglár György s az egri jogisk.), A M. Orv-ok és Term.vizsgálók XIII. 1868. VIII. 21–29. Egerben tartott nagygyűlés munkálatai (Eger, 1869: Eger városa tud. és jótékony int-ei), Elemi Tanügy (1873), Egri Egyházm. Közl. (1878: 90. Az Egri Egyházm. Irod. Egylet pályatételei; 1879: 81. Eln-i megnyitó beszéd az EIE közgyűlésén; 118. Az EEIE pályatételei; 1882: 97. Eln-i megnyitó beszéd az EEIE 1882. VI. 20. közgyűlésén; 1883: 132. Felhívás az egri egyhm. tört. adatainak összegyűjtése érdekében; 1884: 137. Eln-i megnyitó beszéd az EEIE 1884. IX. 11. közgyűlésén); M. Sion (1883: 447. Az egri egyhm. irod. egylet köréből; s.v. Zsendovits) – M: Az egri érseki r. k. fitanitó-képzőintézet 1876/77–1889/90. ért. (1–9 db.) Közölte. Eger, 1890. – Egerben az Egri Egyházmegyei Közlöny 1869. I. 15. – 1885. XII: alapító kiadója és kéthetenkénti melléklapja az Elemi Tanügy 1872. I. 1.–1877. II. 5. kiadója. 88

Szalády 1884:41. – Wutz 1887:152. – M. Sion. 1888:950. – Koncz 1892:258. – Eger 1893:10. sz. – Eger és Vid. 1893:10. – Érs. tanítóképzőint. ért. (Eger, 1893. Babik József: ~.) – Egri Egyházm. Közl. 1895:23., 1893:98. (Zombory Béla: ~ 1831–1893) – M. Állam 1893: 55. sz. – Kiss–Sziklay Bp., 1902:502. – Heves vm. [1909] 410. – Szinnyei XIV:1930. – Benkóczy 1928:195. – Thurzó 1928:82. – Petrik 1901/10. II. Bp., Uo., 1928. – Heves m. sajtó bibliogr. 1972:13. (22.) – Puskás 1979:191. – Viczián 1995:192. (237, 330.) – Értesítők 1997. 3: 7260–68. – Gulyás–Viczián XXXIII: (kz-ban)