Magyar Katolikus Lexikon > E > Egri Érseki Tanítóképző


Egri Érseki Tanítóképző, 1828-1948: katolikus tanítókat képző intézet. - Pyrker János érs. alapította. Kezdetben 2, 1871: 3 év a szorgalmi idő. 1874: megszűnt a nőtanítók képzése, mert az →angolkisasszonyok megnyitották tanítónőképzőjüket. 1882: a tanári kar úgy határozott, hogy a végzettek csak 1 é. gyakorlat után tehetnek képesítő vizsgát. A 4 évf-os ~ 1883: a kassai tankertől a bp-ibe, 1886: a kir. tanfelügyelő hatáskörébe került. 1898: a tanítóképzők képviselői egyes-et alapítottak. 1919. IV-VII: a tanácsközt. idején államosították. - 1920: 6, 1925: 5 év a tanulm. idő. Helye a Foglarianum, 1852: a Líceum. - Az ~ben 1892: alakult a Mindszenty Önképzőkör. - Ig-i: →Rajner Károly, 1846: →Lévay Sándor, 1847: Lipovniczky János, 1853 e.: Bezzegh András, 1853: Stipula József, 1854: Német Mihály, 1855: Stipula József, 1856: →Szaitz Antal, 1857: Német Mihály, 1858: Ferenczy Imre, 1869: →Tárkányi Béla, 1875: →Zsendovics József, 1892: Vincze Alajos, 1898(?): →Katinszky Gyula, 1909: Venczell Ede, 1921: Csanády László, 1938: Somos Lajos. - Az ~ tanára volt: →Payer Antal, →Mindszenty Gedeon, →Répássy János, →Babik József, Breznay Imre,  →Zsasskovszkyak. - Növ-e volt: Gárdonyi Géza, Egri (Adamcsik) György, Kelemen Lajos, Kalovits Alajos, Szügyi Trajtler Géza. - A képesítettek sz-a 1830: 5, 1836: 13, 1841: 15, 1845: 15, 1851: 4, 1856: 22, 1861: 43, 1866: 43, 1871: 3, 1876: 10, 1881: 17, 1886: 21, 1891: 10, 1896: 26, 1901: 16, 1906: 15, 1911: 22, 1916: 19, 1921: 5, 1926: 12. - 1927-ig összesen 1779, 1950-ig: 5854 fő. Ki.P.

Benkóczy Emil: Pyrker első magyar tanítóképzője. Eger, 1928. - Az egri Érs. R.K. Tanítóképzőint. értes. az 1893-94 és 1894-45 tanévekről. Eger, 1895. (Vincze Alajos: Az egri érs. r.k. tanítóképzőint. múltja és jelene)