🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Érd
következő 🡲

Érd, Pest m.: község, 1978. XII. 31: város Bp-től DNy-ra. 1240 k. Erdu, a török időkben: Hamzsabég. - 1. esperesség a székesfehérvári egyhm-ben. Plébániái: Diósd, ~-Óváros, ~-Parkváros, ~-Postástelep, ~-Tusculanum, ~-Újtelep, ~-Újváros, Érdliget, Pusztazámor, Sóskút, Százhalombatta, Tárnok, Tárnokliget. - 2. plébániái. a) Óvárosi, 1978-ig: Ófalui. Tp-át 1332 e. Szt Mihály tiszt. sztelték, a mait a 15. sz. falak felhasználásával 1720: építették, barokk. A törökök 1540 u. elfoglalták, a pléb-t 1715: alapították újra. A tp. kertjében van →Bogner Mária Margit sírja. Org-ját (1/10 m/r) 1820: ismeretlen mester építette, 1885: Steinreich Lipót átépítette. Harangjait 1790: 42 cm átm. Georg Knobloch, 1936: 82 cm átm., 1938: 55 cm átm. Szlezák Ráfáel öntötte. Kegyura 1880: gr. Wimpfen Győző. Anyakönyvei 1718-tól. Anyanyelve 1840: horvát, ném., m., szl.; 1910: m., ném.; 1940: m., ném., horvát, szl. - Plébánosai: Tomasich János, 1788: Radnich Pál, 1792: Marich János, 1817: Delinger János, 1822: Hegedűs József, 1867: Kereskényi Gyula, 1906: Holeksy Ágoston, 1922-39: Kudó József. Kihelyezett káplán: 1939: Mátyás Kálmán, 1940: Csertő Jakab, Láng József, 1944: Lehotay János. Plnosai: 1946: Tomecz József, 1951: Duhovics Iván, 1964: Füstös Antal, 1977: Izeli József. - A →vizitációs apácák 1928. VIII. 4: érkeztek ~re, VIII. 26: nyitották meg ktorukat, 1940. VI. 15: átköltöztek Polgárdiba (Fejér m.). Iskolájukban tanított, ktorukban halt meg Bogner M. Margit, a kezdte meg szerzetesi életét →Mester Margit, az →Unum Testvérek alapítója. 1989: ~en kis rházat építettek, 1995: átköltöztek Budakeszire. - A közs. vezetőinek meghívására a →Szent Keresztről nevezett Irgalmas Nővérek 1935. IX: polg. leányisk-t nyitottak egy parasztházban, 3 tanárnővel. 1937. X: elkészült az emeletes, 4 tantermes, tornatermes isk. 1941: 2 é. keresk. tanf-ot is szerveztek. 1942/43: 6 o-ban 9 tanár 251 leányt okt. 1948-87: állami 2. sz. ált. isk-ként működött. 1990: az Egyh. visszakapta az épület kezelői jogát, az egyhközs. az isk. újjáépítése érdekében hozta létre a Szt Imre alapítványt és a kat. szülők ~i egyes-ét. 1991. IX. 16: a nővérek Marianum ált. isk-ja újra megnyílt (a Zsámbéki Kat. Tanítóképző Főisk. gyakorlóisk-jaként). - 1939 őszén ~en nyílt meg a →KALOT első népfőisk-ja. - Lakói 1840: 2392 r.k., 5 g.k., 8 ev., 9 ref., 29 izr., össz. 2443; 1910: 3613 r.k., 8 g.k., 14 g.kel., 88 ev., 186 ref., 108 izr., össz. 4017; 1944/45: →malenkij robotra hurcoltak 5529 ffit, 471 nőt; 1983: 1600 r.k., össz. 2496. - b) Parkvárosi. 1943: alapították. Tp-át 1934: Jó Pásztor tiszt-ére sztelték. Mai Szt István kir. tp-át 1962: építették. Harangjait 1934: 41,5, 1946: 52 cm átm. Szlezák Ráfáel öntötte. - Plébánosai: Németh István. 1988-tól ~-Újváros (Hajdú Ferenc) látja el. - Lakói 1983: 2500 r.k., össz. 3742. - c) Postástelepi. Az 1947: alapított lelkészség 1962: pléb. lett. Tp-át 1945: Kármelhegyi Boldogasszony tiszt. sztelték. 3 harangját 1922: öntötték. - Plébánosai: Mersei Antal. 2000: ~-Újváros (Hajdú Ferenc), 2001-től Érdliget (Maklári István) látja el. - Lakói 1983: 2800 r.k., össz. 4054. - d) Tusculanumi. 1947: alapították. Tp-át 1936: Szt Péter tiszt-ére sztelték. Mai Mária, az Egyház Anyja tp-át 1966: építették. - Plébánosai: Sugár Mihály, 1948: Ásguti József, 1951: Szabadkai József, 1958: Bélafalvy Imre. 1995: Hajdú Ferenc (~-Újvárosból), 2000: Miklós Dezső. - Lakói 1983: 2700 r.k., össz. 4147. - e) Újváros, 1978-ig: Újfalui. 1946: alapították. Tp-át 1930: Jézus Szíve tiszt. sztelték. Org-ját (1/7 m/r) 1963: a FMKV Ajka I. számára építette, 1987: Váradi István ~ba telepítette. Harangjait 1928: 88, 70, 62 cm átm. a Harangművek Rt. öntötte. - Plébánosai: Kudó József, 1963: Langhammer János, 1987: Filó Kristóf (Érdligetről), 1988: Hajdú Ferenc. - Lakói 1983: 4000 r.k., össz. 5926. - A Szent Keresztről nev. Irgalmas Nővérek Mariánum Ált. Isk-ja 1992: már létezett.  - f) Újtelepi. 1958: alapították. Tp-át 1955: Rózsafüzér Kirnője tiszt. sztelték. Harangját 1938: 60 cm átm. Szlezák Ráfáel öntötte. - Plébánosai: Dusik Tibor. 1984: ~-Tusculanum (Bélafalvy Imre), 1995: Érdliget (Filó Kristóf), 2001-től ~-Újváros (Hajdú Ferenc) látja el. - Lakói 1983: össz. 4376. - g) Érdligeti. 1943: alapították. Tp-át 1942: Nagyboldogasszony tiszt. sztelték. Org-ját (2/12 m/r, op. 2567) 1932: a →Rieger gyár Szentgotthárd számára építette, 1986: ~re telepítették, 1991: Korb Imre fölépítette. - Plébánosai: Balogh András, 1962: Ásguthi József, 1980: Filó Kristóf, 2001: Maklári István. - 2000. XI: hozzá tartozik a 785. sz. Szt Ágoston cserkészcsapat. - Lakói 1983: 4500 r.k., össz. 6549; 1990: egész Érd össz. 42.885; 1997: 6500 rk., össz. 10.021. - Területén van a Ciszterci Nővérek  →”REGINA MUNDI” apátsága (Tárnoki út 9-11.). Az 1950. XI. 21: föloszlatott bakonyboldogasszonyi ciszt. női ktor tagjai itt húzódtak meg. Fizetésükből házat építettek, művelték a kertet, s bejártak Bp-re dolgozni. 1993. IX. 11: szentelték föl új tp-ukat és monostorukat. Izeli József-Filó Kristóf-Hajdú Ferenc

Polg. isk. 1942/43:250. - MJ - SZJN 1977:226. - Patay 1982. - Puskely I:191; II:1081. - Tari 2000:63. - SZÜN 2001:158.