🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bogner
következő 🡲

Bogner Mária Margit, Tm., OVM (Melence, Torontál vm. 1905. dec. 15.-Érd-Ófalu, 1933. máj. 13.): apáca. - A keresztségben az Etelka Mária Anna nevet kapta. Szülei Schiller Etelka és Bogner János. 6 testvére volt. Első sztáldozása után súlyosan megbetegedett, 10 hónapos fekvés után jobb lába megrövidült és egész életére merev maradt, amit mindvégig derűvel és türelemmel viselt. Nagybecskereken járt polgáriba és keresk. szaktanf-ra. 1919-22: adminisztrátorként dolgozott. 1923. V. 1: bérmálkozott, ekkor kezdett komolyabb lelki életet élni. 1924. IX. 28: a becskereki Jézus Szíve Szöv. (Imaapostolság), XII. 8: a Mária Kongr. tagja lett. A jezsuita P. Csávossy Elemért állandó lelki vez-jének választotta, napi áldozó lett. Kárm. apáca akart lenni, de egészségi állapota miatt nem vették be a r-be. Végül többszöri próbálkozás után 1927: lehetett a thurnfeldi vizitációs zárda tagja. 1928. IV. 10: öltözött be. VIII. 2: Thurnfeldből 5 nővértársával együtt Érdre indult az első m. vizitációs alapításba. Itt az újonnan megnyitott zárdában tette le 1929. V. 16: ideigl. fog-át. Példamutató, áldozatos szerz. életet élt, gyorsírást tanított és a konyhában dolgozott. Örök fog-át 1932. V. 16: tette le. Pár nap múlva magas lázzal a betegszobába került. Betegségét nagy türelemmel viselte. 1933. V. 15: temették el az érdi domb oldalában újonnan beszentelt temetőben. Sírját egyre többen látogatták, számos imameghallgatásról született írásos tanúvallomás. 1937: Shvoy Lajos székesfehérvári mpp. elindította a b-gá avatás ügyében az informatív eljárást. Az összegyűjtött anyagot 1941: Rómában jóváhagyták, de a II. vh. miatt az eljárás félbeszakadt. 1947: nevezték ki az ügy posztulátorát, kinek halála után több mint 30 évig szünetelt az eljárás. Az ötvenes években az érdi zárdát széthordták építkezéseikhez a falubeliek. - ~ sírja ma az érd-ófalui plébtp. oldalában van. - M: Isten szolgálója, B. M. M. érdi vizitációs nővér lelkinaplója és levelei. Halálának 10. évford. emlékére kiad. és jegyz. Csávossy Elemér SJ. Bp., 1943. (2. kiad. 1943) **

Csávossy Elemér: Érd angyala. ~ nővér élete és erényei. Bp., 1941. - Margitvirágok az érdi domb oldaláról. Uo., 1942. - Csávossy Elemér: Egy sír a Duna fölött (élete és naplója). Uo., 1944. - Felsődiósi Gyula: Szárnyaló lélek. Bogner Etus - Mária Margit nővér rövid életrajza. Szeged, 1944. - Puskely Mária: Akik hittek a szeretetben. Róma, 1975. - Meszlényi Antal: M. sztek és szt életű m-ok. Aurora Kv-ek. München, 1976. - Balássy László: Mindig hűségesen. Bp., 1985.