Magyar Katolikus Lexikon > C > Csaba


Csaba László (Bp., 1924. okt. 9.-): építőművész. - A modern templomépítészet törekvéseit valósította meg →Cserépváralja, →Hodász és →Hollóháza tp-aiban. Ybl-díjas.

ML I:454. - Erdőssy 1983:10.

Csaba (1918-ig Chalupka) Margit (Bp., 1898. márc. 31.-Bp., 1965. nov. 17.): orvos, író, hitoktató. - 1923: szerezte orvosi diplomáját, gyakornok, majd a kórbonctani int-ben tanársegéd. szövettenyésztőként rákkutatással is foglalkozott. 1925: elvégezte a

→Ward Kollégiumot, 1948-ig hitokt. - 1927: isk-orvos és tanár a →Ranolder Intézet "Klára" ipari leányisk-jában, majd a Zichy Pallavicini Edina felsőkeresk. isk-ban és az Árpádházi Szt Erzsébet Házt. Gazd. Továbbképző Int-ben. Közben gazd. szaktanári okl-et is szerzett. Tagja volt a Kat. Tanügyi Tanácsnak és a M. Pathológiai Társ-nak, előadója a szfőv. Iskolán kívüli Népműv. Biz-nak. Fiatal orvosként prot-okkal együtt vett részt bibliaolvasó összejöveteleken. 1929: ez egyh. részről értetlenségbe ütközött, ezért →Tóth Tihamér biztatására megalapította a →Pro Christo Katolikus Leányszövetséget, melynek céljául főiskolás v. főisk-t végzett leányok közt a Szentírás szellemében végzett apotolkodást tűzte ki. 1952: körzeti orvos lett. - Orvostud. dolgozatai - egy 1930: Németh Lászlóval - szövettani vizsgálatok elemzésével foglalkoztak. 1935: elkészítette az orv. kar kvtára folyóiratainak jegyzékét. - M: Amit a leánynak tudnia kell. Bp., 1932. (1935: ném., 1939: ang., fr., horvát ford-ban is). - Amit a nagy leánynak tudnia kell. Csia Sándornéval. Uo., 1932. (1939: ang., fr., horvát és ném. ford-ban is) - Amit a fiatal anyának tudnia kell. Uo., 1935. - Amit az édesanyának tudnia kell. (Előszó: Tóth T.) Uo., 1937. - Amit minden anyának tudnia kell! Ki volt Semmelweis. Uo., 1940. 88

Gulyás IV:541. - Új Ember 1985. XI. 17. (Waigand József: Nekrológ)