🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > bulinerek
következő 🡲

bulinerek, bulénerek: német telepesek Gömör vármegyében. – A túlnépesedett Korpona (Zólyom vm.) városából 1326: kirajzott ném. polgárok alapították Gömör vm. ÉK-i részén, a (Topsch) Dobsch-patak völgyében Dobsina városát, melynek földesura Bebek Miklós ugyanazon jogokat biztosította a betelepülőknek, amiket a korponai németek élveztek. Lakói bányászattal majd (vas)kohászattal foglalkoztak. Nyelvük eredeti dobsinai tájszólás, kiderítetlen ném. néptörzs nyelvéből ered, amely idővel a környező, többnyire szláv eredetű népek nyelvével keveredett, úgy hogy minden más ném. tájszólástól – a környékbeli szepességi gründlertől is –annyira eltért, hogy nem értik egymást; a ~ lakta környéket Buléniának is nevezték. Zsigmond kir. 1417: a városnak országos és heti vásárjogot adott. 1785: a város 692 családjában 3421 fő élt, 1849: 4681, 1857: 5071, 1869: 5505 1880: 5592, 1890: 4655 fő. Vas-, réz-, kobalt- és nikkelbányái kimerülése, a vasipar hanyatlása miatt 1880 után lakói tömegesen vándoroltak Amerikába. – 1900: mint rendezett tanácsú várost 5115 fő lakta, 1910: 972 házában 5029 fő élt, 1739 (34,58 %) m., 1688 (33,57 %) ném., 1503 (29,89 %) tót, 95 cigány. Vallásuk: 1977 (39,31 %) r. k., 173 g. kat., 148 ref., 2583 (51,36 %) ev., 146 izr.; 1940: 4829, 1948: 4215 (a betelepítettek dúsítva). 1945-ig a ném-ség gömöri nyelvszigete maradt. – 1945: a csehszl. nemzetállam benesi építésekor a ~et és a m-okat a pserovi mészárlással szinte kiirtották. Az elűzött szudéta vidéki ném-ek helyére hurcolták, pár hónappal később „mondták nekik, hogy jöhetnek haza, s több vonatszerelvényt állítottak össze, hogy indulhassanak őseik földjére...” Az őket szállító vagonokat 1945. VI. 18: a morvao-i Pserov városánál kies helyen megállította a csehszl. elhárítás egyik különítménye, 71 férfit, 120 nőt és 74 gyereket géppisztoly sorozatokkal lemészárolták. A környéken lemészároltakat Rozsnyón az elhagyott tárnákba dobálták; a meggyilkoltak javait, ruháit, gyilkosaik elrabolták. – Gölnic-völgyben a Hegyeskőben található a Jégbarlang. 88

Kapu 2010: 98. (Brády Zoltán: Anyaggyűjtés [a pserovi mészárlásról])