🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > barlangkolostor
következő 🡲

barlangkolostor (or. pecserszkij monasztür): Kijevben, a Dnyeper folyó jobb partján a 11. sz. közepén keletkezett remetetelep, az orosz ortodox szerzetesség központja. - 1054: előtt alapította Pecserszkij Szt Antal, →Athosz hegyéről hazatért or. remete, aki a folyó magas löszpartjába vájta celláját. Példáját hamarosan többen követték, a közösség ktorrá szerveződött. 1592: sztauropég (fő-) ktor lett, azóta Lavrának nevezik. A konstantinápolyi, később a moszkvai pátr. joghatósága alá tartozott. Elöljárója a 14. sz-tól higumen, később archimandrita. - A~ jogilag és anyagilag független volt a kijevi nagyfejed. udvartól és a fejed. testőrséget alkotó földbirtokos druzsinnyikoktól. Ebből következően kb. 1230-ig jelentős hatással volt a kijevi nagyfejedelmek pol-jára. Celláiban a 15. sz. végéig éltek szigorú aszkéták, a 16. sz-tól a cellák temetkezési hellyé váltak. A tatárok 1240, 1299, 1316: feldúlták, de újjáéledt. A ~ mellett a zarándokoknak vendégházat nyitottak, mely a 19. sz: akár 20.000 személyt is fogadott. 1616: ikonfestő műhelyt, 1651: nyomdát alapítottak (szertartáskv-ei Mo-ra is eljutottak). 1676-1701: a ~t fallal vették körül. Isk-ja 1701: teol. fakultás rangjára emelkedett. Főtp-át Mária elszenderülése tit-ra szent. Kolostorközpontját földalatti járatok kötik össze az első barlangokkal. 1920: múz-má alakították, 1963: elzárták a látogatók elől. - A ~ az or. szerz. kultúra otthona és anyja volt, szerz-ei gyakran lettek pp-ké. Életükről, csodáikról a 13. sz. elején Szimon és Polikárp szerz-ek írtak legendákat, ezekből a 15. sz. végére kialakult a kijevi Paterikon. A ~ 1050-1230: az or. egyh. és világi írásbeliség közp-ja, a születő or. ker. művelődés bölcsője volt. A ~ban alkottak az első or. évkv-írók (közöttük Nyesztor is), és szerk. az or. állam és egyh. egyik legjelentősebb tört. kútfőjét, a m. vonatkozásokat is tartalmazó Őskrónikát. A ~ első lakói közé tartozott az aszkéziséről híres Magyar Szt Mózes. I.E.

Karger, M. K.: Drevn'ij Kijev. 1-2. köt. Moszkva-Leningrád, 1958. - Logvin, N.: Kijevo-Pescserszkaja Lavra. Moszkva, 1958. - Iglói Endre: Az or. irod. múlt. Kijevi legendák. Bp., 1988:49. - BS II:221. - DIP V:351.