🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Balassagyarmat
következő 🡲

Balassagyarmat, Nógrád m.: 1. várát a tatárjárás után a Kacsics nemzetség építtette. Később kir. vár, a török elleni végvári rendszer fontos láncszeme volt. 1600 k. a várost is megerősítették. Bocskay, Bethlen és II. Rákóczi György hadai megszállták. 1663: a törökök elfoglalták és lerombolták. Többé nem épült föl, köveit széthordták. Ma csak egy jelentéktelen falrész jelzi. - 2. plébánia az esztergomi egyhm. érsekvadkerti esp. ker-ében, 1993. V. 31-től a váci egyhm-ben. Tp-át 1300: ismeretlen tit. sztelték. Mai barokk Szentháromság tp-át a török után, 1746: építették. Főoltárképét 1763: egy St. Pölten-i mester festette. Szt Felicián vt. ereklyéit Balassa Pál kérésére XIII. Kelemen p. adományozta az épülő tp-nak. Az ereklyeátvitelre a Balassák kékkői várából 1759. VIII. 20: került sor. Az ereklyetartó üvegkoporsó (ezüst foglalatú kristályüveg) olasz munka. A szt közbenjárását főként a haldoklók kérték. Az oltár búcsúkiváltságokat kapott; fő ünnepe jún. 30. - A tp. harangjait 1926: 123 és 82, 1932: 18,5 cm átm. Szlezák László, 1948: 104 és 65 cm átm. Szlezák Ráfael öntötte. Org-ját (2/22 m/r) 1908: a →Wegenstein gyár építette, 1928: a →Rieger gyár (op. 2305.), 1981: Koloss István-Fehér László átépítette. - Kegyura 1880: gr. Zichy Zsigmond és gr. Forgách Antal. Filiája 1984: Ipolyszög. - Plébánosai: 1291 k. Mihály, 1332 k. Sixtus, 1400: Jakab, 1630 k. Sopronyi János, 1647: Kos Lukács, 1695: Csekes Benedek, 1669: Gyurcsancz Ferenc, 1700: Némethy Ferenc, 1711: Klempay János, 1715: Apáthy János, 1836: Blahó János, 1855: Rudinecz György, 1872: Zsigmond Pál, 1802: Turják Ferenc, Heszterényi Ferenc, 1817: Tvrdy János, 1840: Imády Károly, 1883: Polák István, 1884: Chottovinszky Károly, 1905: Blázsik Károly, Jeszenszky Kálmán, 1931: Kray Pál, 1941: Lippay Lajos, 1949: Bárány Anzelm, 1958: Gerőfy Béla, 1966: Vértes Andor, 1985: Sághy Ferenc, 1994: Koza József. - Lakói 1840: 1850 r.k., 76 g.kel. (az 1787: épült szerb tp. helyett 1910: kisebbet építettek; eladták, 1988 óta galéria, berendezése Szentendrén), 1362 ev., 7 ref., 2600 izr., össz. 5895; 1910: 6273 r.k., 28 g.k., 20 g.kel., 2005 ev., 312 ref., 3 unit., 2245 izr., 1 egyéb vall., össz. 10.887; 1940: 7438 r.k., 146 g.k., 27 g.kel., 1902 ev., 515 ref., 1620 izr., 39 egyéb vall., össz. 11.687; 1944/45: →malenkij robotra hurcoltak 128 ffit, 37 nőt; 1948: 9000 r.k., össz. 11.000; 1983: 8000 r.k., össz. 19.206; 1990: össz. 18.865. - 1992. IX. 1: Szt Imre Ker. Ált. Isk. és Gimn., 1997: Szalézi Koll. nyílt. - Kat. sajtója: 1931-38: Egyhközs. Értes. - 3. Bosco Szt János plébánia. Jeszenszky Kálmán plnos 1930: árvaházat alapított, s vezetését a szaléziekre akarta bízni, sikertelenül. Trikál József fáradozására 1934. VIII. 20: a r. megtelepedett, középisk. diákotthont (Szt János fiúhon), ünnepnapi oratóriumot nyitottak. 1935: fölépítették a r. első mo-i tp-át Don Bosco tiszt. Org-ját (2/15 m/r, op. 2959.) 1941: a Rieger gyár építette. - 1950. II. 20: lelkészséget alapítottak, mely a szerz-rendek föloszlatása miatt VII.31-1989: egyhm-s vezetés alatt volt. - 4. ferences konvent. 1612: említik, a szalvatoriánus prov-hoz tartozott. Bá.B.-B.G.-Koza József

1. Kiss 1982:271. - 2. Némethy 1894:20. - Gerecze II:532. - A ~i R.K. Egyhközs. alapszabályai. Balassagyarmat, 1922.  ~i kat. almanach. (Egyhközs. értes.) Uo., 1942. - MEN:33. - Garas 1955:158. - MJ - Schem. Strig. 1982:217. - Patay 1982. - Trizna Lajos: Szt Felicián vt. katona tiszt-e Balassagyarmaton. 1985. kz. - Sasvári 2002:79. - 3. Cath. SDB 1946. - Historia Domus - 4. Szabó 1921:204.