🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > adománygyűjtés
következő 🡲

adománygyűjtés: 1. Az ÚSz-ben Szt Pál szervezte a jeruzsálemi hivek javára (ApCsel 24,17; Gal 2,10). 3. missz. utjának egyik célja az ~ volt (Róm 15,25; 1Kor 16,1; 2Kor 8,9). Az ~ a judaizálók körében erős köteléknek bizonyult →templomadó ellenpólusa volt, s bizonyság volt az ev. egyetemessége mellett. Különösen eredményes volt az ~ Korintusban, de Pál fogsága miatt nem tudta személyesen elvinni és szétosztani, a tanítványok pedig Félix helytartó kapzsisága miatt titokban tettek eleget megbízatásuknak. - A rászorulók számára az ~ állandósult (az ősegyház lit-jában is szerepelt, →felajánlás) - 2. A népéletben a nem szükségből fakadó kéregetés (→koldulás), a népszokások szerves része; a →köszöntő és a →dramatikus játék záró mozzanata. A kéregető formula gyakran hozzátartozik a köszöntőhöz v. a ritusénekhez. Az adakozók az éneklők v. játszók teljesítményét ismerik el adományukkal. Az ~ utánozza, néha parodizálja a koldulás módozatait. A játék nézői olykor kérés nélkül kötelességüknek tartják az adakozást (→betlehemezés). Az intézmények v. szervezetek számára is történt ~ (→balázsjárás, →gergelyjárás). - Az ~ bizonyos formáihoz meghatározott adományok tartoznak: karácsonyi köszöntésért gyermekeknek alma v. dió; →aprószentek-hordáskor a korbácsoló legényeknek füstölt hús, a farsangi köszöntőknek kolbász, szalonna, a húsvéti locsolóknak tojás. S.N.

1. BL:518. (gyűjtés) - 2. MNL I:32.