🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Afrika
következő 🡲

Afrika: 1. Az észak-afrikai kerség a 7. sz-ig. A róm. birod. közigazgatási beosztását követve Egyiptomtól Ny-ra 6 egyh. tart. (metropolia, érsség) volt: a) Africa proconsularis. Karthagó körül kb. 150 ppség. - b) Provincia Byzacena. Adrumetum körül kb. 150 ppség. - e) Provincia Tripolitana. Leptis Magna körül 8 ppség. - d) Numidia. Cirta körül 180 ppség - e) Mauretania Sitifensis. Sitifis körül kb. 50 ppség. - f) Mauretania Ceasariensis. Caesarea körül kb. 140 ppség. É-~ K-i részén volt Egyiptom, Líbia és Kürenaika. - A K-i részt Jeruzsálemből, ill. Alexandriából, a Ny-i részt Rómából, ill. Itáliából misszionálták. Egyiptomban már az apostolok idejében voltak, Líbiában 170 k. tűntek fel ker-ek. 190 k. az egyiptomi ppségek 3 egyhtart-t alkottak, a 3. sz. közepén Kürenaika önálló egyhtart. lett. Az →alexandriai iskolák a hit terjesztésének is kiindulópontjai voltak. A 4. sz: a Szentírást kopt nyelvre fordították. Itt született meg a pusztai remeteség és a szerzetesség (Pakhomiosz, Remete Szt Antal). Az →arianizmus nem, a →monofizitizmus szinte teljesen meghódította Egyiptomot. - A Ny-i területen az 1. sz: Karthagó lett a missz. központ. Ezen a területen született a latin egyh. nyelv és irodalom (Tertullianus, Arnobius, Lactantius, Szt Ágoston). A →montanizmus, a →novacianizmus és főként a →donatizmus nagy rombolást végzett. Később ezek az egyh-ak részt vettek a →három fejezet vitában. A 7. sz. elején az iszlám meghódította e területet, s a misszionálás a 19. sz-ig lehetetlenné vált. E területen 1993: a köv. országok vannak: Algéria, Csád, Egyiptom, Etiópia, Gambia, Líbia, Mali, Marokkó, Mauritánia, Niger, Szomália, Szudán, Tunézia, s ide tartoznak a Zöldfoki-szk. - 2. ~ másodszor a 15. sz. folyamán találkozott a kerséggel, amikor a portugál felfedezőkkel együtt misszion-ok is jöttek. Különösen nagy ígéret volt Kongó, mert ennek a kir-a tért meg, és fia lett az első pp., de az egyh. igazában csak a partvidéken talált hívőkre. Mivel az utánpótlás elapadt, s a bennszülött klérust nem sikerütt kinevelni, a missz. a 18. sz. folyamán elsorvadt. E terület országai 1993: Benin, Burkina Faso, Elefántcsontpart, Egyenlítői Guinea, Gabon, Ghana, Guinea, Kamerun, Kongó, Libéria, Nigéria, Sierra Leone. - 3. Közép-~ országai: Angola, Kenya, Malawi, Mozambik, Tanzánia, Uganda, Zaire, Zambia csak a 19. sz. óta kapnak misszionáriursokat. - 4. Dél-~ba a 17. sz: prot. telepesek jöttek: 1652: Hollandiábol búrok, 1658: Fro-ból hugenották, 1705: Angliából anglikánok, s olyan túlsúlyra jutottak, hogy 1838-ig kat. papot be sem eresztettek a területre. Mai országai: Botswana, Dél-Afrikai Közt., Lesotho, Namibia. - 5. ~hoz tartozik még a K-i partok közelében Madagaszkár, Mauritius, Réunion szg-e és a Seychelle-szk. - A 19. sz: külön szerz. kongr-kat alapítottak az ~i missz-ra: →Szentlélekről nev. Misszionáriusok, →Afrikai Missziók Lyoni Társulata, →Fehér Atyák, →Veronai Misszionáriusok, →Mariannhilli Misszionáriusok. - Mivel ~ felfedezése lassan és későn történt, a vallástört. és etnográfia számára rendkívül gazdag ismeretanyagot adott. A misszion-ok tapasztalatai alapján ~ról a köv. vallási kép alakult ki: A bennszülöttek hagyományos, ősi vallásaiban közös egy →legfőbb lény és az ősök tisztelete. A legősibb vallási réteget a vadásztörzsek képviselik. A Kongó folyó körüli őserdőben élő pigmeusok egy égben élő istenséget tisztelnek, aki az embert is teremtette, másik istenük az erdők és az állatok ura. Hisznek a legfőbb lényből eredő életerőben, mely a törzs legöregebbjében és totemjében koncentrálódik. - A busmanok a törzs ősatyjában v. állat formájában gondolják el istenüket. - Szudánban az agrárvallás uralkodik, az ég istenével szemben az ősök kultuszát hangsúlyozzák. Ny-~ négerei között a fa- és a földistenség kultusza jelentős. Kamerun körzetében az ég istenének és a föld istennőjének kettőssége figyelhető meg. D-Kongóban és Angolában a bantu négerek között a természetet uraló szellemek tiszt-e él. - ÉK- és K-~ban a pásztornépeknél a legfőbb lény tiszt-e általános, aki mint az ég istene a légkör jelenségeiben mutatkozik meg. Az ősök tiszt-e itt kevésbé jelentős. A Nílus vidékén élő népeknél a teremtő a világon belül van, de mindenek fölött álló szellem. A marhatenyésztő népek kultikus állata a szarvasmarha. - Politeista vallás az ókori Egyiptomon kívül csak az ősi kirságokban lelhető fel. Szinte minden vallásban szerepel egy legfőbb lény és egy általános erkölcsi törv., melyek tatálkozási pontokat jelentenek az evangélium hirdetői számára. E hagyományos törzsi vallások mellett ~ három nagy vallása az iszlám, a kat. és a prot. kereszténység. **

Afrika népességének növekedése

            1900-1987.

      Népesség     Katolikus     %

1901: 118.000.000   1.197.000    1,0

1911: 130.000.000   2.107.714    1,6

1927: 152.742.000   4.526.095    1,6

1939: 169.000.000   9.294.000    5,5

1951: 200.174.000  15.026.000    7,5

1961: 260.958.000  25.915.513    9,9

1971: 359.709.000  41.476.000   11,6

1981: 468.765.000  59.141.562   12,5

1987: 571.946.000  74.988.000   13,1