🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zsoldos
következő 🡲

Zsoldos Gábor (Pápa, Veszprém vm., 1787. ápr. 30.–Sümeg, 1831. nov. 3.): plébános. – A fil. Győrött, a teol. Veszprémben végezte, 1810. V. 1: pappá szent. Veszprémben sztszéki jegyző, 1819. IX. 29–: haláláig Sümegen plnos. – M: Nagy reménységű ifjúnak Szabó Jánosnak Nagy-Szombatban élete virágzásakor történt halálát könnyező versezet. Veszprém, 1807. – Az egyházi hivatalnak munkás kötelességiről és jutalmáról. Uo., 1812. [Petrikben egyik műve sincs]  88

Szinnyei XIV:1950. (életr. nélkül) – Pfeiffer 1987:1110. – Gulyás–Viczián XXXII: (kz-ban)

Zsoldos Imre SVD (Bejcgyertyános, Vas vm., 1931. ápr. 16.–Tajpej, Taivan, 2009. nov. 20): misszionárius, nyelvész. – A polg. isk. után Budatétényben kisszeminarista, a budafoki prem. gimn. magántanulója. 1948: Kőszegen novícius. A novic. 2. évében az akkor már „munkanélküli" kőszegi bencés atyák tanították a verbita növ-eket, majd az előrehozott fogadalomtétel és a szerzetesrendek feloszlatása után Pannonhalmán folytatta tanulmányait. Végül katonaként Kiskunmajsán érettségizett. Két évig tanult filozófiát az egri szemináriumban, majd 1956: elhagyta az országot, és Mödlingben a Szt Gabriel Missziósházban folytatta teol. tanulm-ait, ahol 1960: szentelték pappá. – Jó nyelvérzékére való tekintettel Tajvanba kapott missziós kinevezést, de előtte még Párizsba ment, ahol a Sorbonne-on fr. nyelvet és irodalmat tanult. 1964: ment Tajvanba, ahol Hsin-chuanban, a jezsuiták nyelviskolájában kínai nyelvet és kultúrtörténetet tanult. 1965: megalapította a Fu-Jen Egyetem fr. tanszékét. 1967: a washingtoni Georgetown Egyetemen ang. és fr. nyelvészettel foglalkozott. 1969: szakvizsgázott, 1975: drált. Ekkor nevezték ki véglegesen a tajpeji Fu-Jen Kat. Egy. tanszékvezető tanárává. – Így történhetett meg, hogy évtizedeken keresztül egy magyar tanította franciára a kínaiakat. ~ atya közismert volt arról, hogy azon kevesek közé tartozott, akik számára egy nyelv soha nem akadályt jelentett, hanem egy olyan kincset, amit igenis meg lehet szerezni. Így aztán rajta kívül nem sokan tudták, hogy tulajdonképpen hány nyelvet is beszél (20?) Érzelmeit, érzéseit versekbe öntötte, melyekkel szintén lehet találkozni mértékadó irod. folyóir-okban is. T. Zo.

Zsoldos László OSPPE (Pápa, Veszprém vm., 1746 k.–Pápa, 1797. nov. 5.): lelkész. – 1765. VII. 17: 19 é. korában lépett a pálos rendbe, 1766. VII. 17: szerz. fogadalmat tett, 1779: a tüskevári ktor tagja. 1786: a rend eltörlésekor Diósgyőrött hitszónok. A veszprémi egyh-be fölvétele után 1788. VII. 24-: Ukkon helyi kp., 1797. XI. 2: állásáról lemondott, Pápára ment, ahol meghalt. 1797. X. 27: végrendeletében az ukki tp-ra 90, a szegényekre 12, a rigyáci tp-ra 24, a szegényekre 6, Pápa város szegényházára 12 ezüstforintot hagyott. 88

Pfeiffer 1987:1110.

Zsoldos Xavér Ferenc Aurél, OSB (Pápa, Veszprém vm., 1743. dec. 9.–Pannonhalma, 1819. dec. 12.): tanár. – 1763. XI. 21: fog-at tett, a teol-t Pannonhalmán végezte, 1770. V. 20: pappá szent. 1775–78: Tényőn, 1782–83: Kajáron lelkész, 1802: Pannonhalmán házgondnok, 1805: Varsányban, 1810: Pannonhalmán lelkész, 1812: Pápán házfőn, 1813: Pannonhalmán rendi lelkész. – M: A töredelmes szívű bűnösökért siránkozó és az ő híven tisztelő fiait és leányait vigasztaló szűz Máriának magasztalása. Sopron, 1781. – Preces quotidianae ad B. Virginem Mariam Thaumaturgam Dömölkiensem. Győr, 1781. 88

Szinnyei XIV:1951. – PN 1987:13. (V. 5.)