🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zombory
következő 🡲

Zombory Béla, tarcali (Szürte, Ung vm., 1859. jan. 22. – 1914–28 ??): teol. tanár. – Az el. isk. és a gimn. 6 o-át Sátoraljaújhelyt végezte, 1875–: az egri papnev. növendéke, éretts., 1878–81: a Pázmáneumban tanult, hol 1881: a bibliai tud-okból szigorlatozott, 1881: pappá szent., IX: Sirokon kp. 1882: Miskolcon, a ref. főgimn. és polg. isk. hitokt-ja, később az irgalmas nővérek érs-i leánynev. int. hitokt-ja is. 1889: a szemin. erkölcstan tanára, 1892. II. 1–: a szemin. lelkiig-ja. – Cikkei: Miskolc és Vidéke (Lehet-e a miskolci nőnev.-int-et a hazafiatlanság vádjával illetni azért mert az aradi vértanúkért végzett gyászistentiszteleten távollétével tündökölt?), M. Állam (1888. VI. 30: Hála-ünnepély a miskolci érs-i nőnev.int-ben), Egri Egyhmegyei Közlöny (1893: 98. Zsendovics József 1831–1893; 1895: 107. Az egri papnövendékek szónoki iskolájának alapításáról; 1897: 194. Eln. megnyitó beszéd a növendék papság szónoki isk. gyűlésén 1897. X. 9-én; 1900: 119. Az 1900. é. tavaszi gyűlésre kitűzött teol. kérdések megfejtése 1–3. r.) – M: Nyizsnyay Iván emlékezete. Eger, 1908. 88

Koncz 1892:254. – Schem. Agr. 1914:166. – Puskás 1979:191. – Fazekas 2003:404. (3418.) – Gulyás–Viczián XXXIII: (kz-ban)

Zombory János (Zombor, Bács vm., 1788–Kalocsa, 1866 k.): választott püspök. – A teol-t Kalocsán és a KPI-ben végezte, 1812: pappá szent. Priglevicaszentivánon és Almáson kp., közben 1814: teol-ból drált s a KPI-ben tanulm. felügy. 1817: a kalocsai szem. dogmatika és vitatkozástan tanára, házasságvédő. 1823: szántovai plnos, 1828: esp., 1840: kalocsai knk. és hittanár, 1853: kői prép. 1854: szegyh. knk., 1862: serviai vál. pp. – Utóda a serviai c-en 1877: Kopsz János. T.E.

LBE:505. – Mendlik 1864:156. – Schem. Col. 1858:141; 1897:12.

Zombory László (*Szatmárnémeti, 1886. febr. 27.): kanonok. – A teol-t a Pázmáneum növ-eként Bécsben végezte, 1908. VII. 14: pappá szent. Az erdélyi pp. udvari kp-ja, majd a Maurinum leánygimn. tanára. Az I. vh. idején a Kat. Státus üo. főnöke, emberbaráti gyűjtések vez-je (pl. Pro Transsylvania Orsz. Segélyakció). Az Erdélyi Patronage Egyes. főtitkáraként 800.000 K-t gyűjtött árvaház céljára. Az árvaházat Jegenyefürdőn fölépítették, de csak 1919: tudták megnyitni. Nevéhez fűződik az →Erdélyi Katolikus Népszövetség megszervezése. 1927: Alexandru Cisar bukaresti érs. oldalknk-ja. – M: A hadiárvák védelme. Kolozsvár, 1915. (Klny. B. Hírl.) 88

Schem. Trans. 1913:284. – Erdélyi lex. 1928:312. (*1887) – Várady–Berey 1937:983. (*1887)