🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zilahy
következő 🡲

Zilahy Lajos, literáti (Nagyszalonta, Bihar vm, 1891. márc. 27.–Újvidék, 1974. dec. 1.): református író, költő, filmrendező, szerkesztő. – A gimn. Nagyszalontán, Erzsébetvárosban és Máramarosszigeten, a jogot a bpi Tud.egy. végezte, jogi dr. Nagyszalontán ügyvédbojtár, az I. vh-ban katona, 1916: megsebesült. Ezután hírlapíró, a M. Figyelő és a Déli Hírlap munk. verseket, kabaréjeleneteket, később reg-eket majd színműveket, film forgatókveket írt. 1917–: az Apolló Kabaré, a Modern Színpad, az Andrássy úti Szính. adták elő jeleneteit, énekelték dalait. 1919: nagyrészében Bécsben élt. 1922: Halálos tavasz c. regénye, 1924: bemutatott Süt a nap c. színműve (1925: az MTA Vojnich-díját kapta) a legnépszerűbb írók közé emelte. 1925: a Kisfaludy Társ. tagja. 1927/29: a Bpi Hírlap, 1929–: a Magyarország munk. 1930. X. 25: megkapta a Corvin-koszorút, 1944: a Corvin-láncot. 1934–36: a Magyarország napilap főszerk. Gömbös Gyula min.elnök (1932. X.–1936. X.) reformígéreteiben bízva, 1935. IV. 16: lakásában létrehozta a kormányfő és az Új Szellemi Frontbéli íróbarátai (Féja Géza (1900–1978), Illyés Gyula (1902–1983), Móricz Zsigmond (1879–1942), Németh Imre (1893–1970), Németh László (1901–1975), Szabó Lőrinc (1900–1957), Tamási Áron (1887–1966) találkozóját; kezdeményezése megállapodás nélkül végződött. 1935. III. 15: a Márciusi Front zászlóbontó nagygyűlésén ~ volt a legismertebb szónok. 1937. XI: tiltakozott Féja Géza és Kovács Imre (1913–80) a falukutató írók perbefogása ellen. Alapítványával is támogatta a népi tehetségeket, tervet dolgozott ki ötlete, a Kitűnőek iskolája létrehozására (amit 1945 u. a népi kollégiumok létesítésekor fölhasználtak), 1942/44: a Turul Szöv. Győrffy István Koll. pártoló tagja. 1939–1943. XII: Pegazus filmváll. tulajdonosa és rendezője. Elutasította a nácizmust, a hazai szélsőjobboldalt és a jogkorlátozást, Fatornyok c. drámájának előadását 1944. III. 19: a ném. megszállás után betiltották. Házát Bp. bombázásakor találat lerombolta. 1945. I. 19–V?: a Szabadság c. koalíciós (ápr-tól komm.) napilap Darvas Józseffel (1912–73) és Kállai Gyulával (1910–96) szerk. biz. és  IV. 10: az akkor alakított M. Írók Szöv-e vez-ének tagja. 1945. V. 30–: az MTA l., 1945. VI. 6.–1949. XI. 29: ig. tagja, tagságát az MTA átszervezésekor megszüntették. 1945. VI. 9: a M–Szovjet Művelődési Társ. eln., (1946. VII. 9: a 6 társeln. egyike) amiért (és a felszabadító „Krisztusarcú szovjet katona” jelzőért) olvasói népszerűsége megcsappant. 1947: jelent meg a m. arisztokrácia fogyatékosságait és hibáit bíráló Ararát c. regénye. – 1947: az USA-ba utazott, 1948: nem tért vissza és New Yorkban telepedett le. Mo-i irod. és pol-i multjára a müncheni Új Látóhatárban emlékezett (1959: 241. Benedek István: Éjszakai beszélgetés Z. L-sal). Élete végén többször utazott Délvidékre, egy útján Újvidéken megbetegedett és meghalt. – MTA tagságát 1989: posztumusz visszaállították. – Bemutatott színművei: A házasságszédelgő. Színmű. 1 fv. (bem. Nemz. Szính. 1917 és 1926), Az likőr (bem. Modern Színpad 1917), Virágosbolt. Idill. (bem. Belvárosi Szính. 1918. VIII. 21.), A szénapadlás (bem. Belvárosi Szính. 1922) Hazajáró lélek. Szímű 3 fv. (bem. Nemz. Szính. 1923. V. 7.), Jégcsap. Bohózat. 3 fv. (bem. Belvárosi Szính. 1923. XII. 18.), Süt a nap. Vj. 3 fv. (bem. Nemz. Szính. 1924. III. 21., 100. előad. 1927. III. 29.; 125. előad. 1931. III. 20.), Csillagok. Színmű 3 fv. (bem. Vígszính., 1925. III. 20.), Zenebohócok. Comedia dell'arte. 3 fv. (bem. Nemz. Szính. 1925. XII. 18.), Diktátor. Színmű. 4 fv. Írta: Jules Romains. Ford. (bem. Nemz. Szính. Kamaraszính. 1927. II. 19.), Fehér szarvas. Színmű. 4 fv. (bem. Nemz. Szính. 1927. III. 18.), Világbajnok" Bohózat. 3 fv. (bem. Vígszính., 1927. V. 14.), Szibéria. Hadifogoly tört. 3 fv. (bem. Nemz. Szính. 1928. III. 16.), Pelikán (1928), Tábornok. Színmű 3 fv. (bem. Nemz. Szính. 1928. XI. 9., 50. előad. 1929. III. 29.), Öreganyó katonája. Színmű. 3 képben. Írta: I. M. Barrie. Ford. (bem. Nemz. Szính. Kamaraszính. 1929. III. 18.), Topáz. Vj. 3 fv. Írta Marcal Pagnol. Ford. (bem. Vígszính. 1929. V. 3.), Leona. Színmű. 4 fv. (bem. Nemz. Szính. 1930. X. 3.), A tésasszony. Vj. 3 fv. (bem. Vígszính. 1930. XII. 13.), A szűz és a gödölye (bem. Nemz. Szính. 1937); Fatornyok (bem. Nemz. Szính. 1943); Szépanyám (bem. Nemz. Szính. 1943), Az imbroszi boszorkány (Szabadkai Népszính. 1970)  – Megfilmesített művei: Halálos tavasz (1922: némafilm; 1935: amatőr film, rendezte Dudás László; 1939; 1970: jugoszláv-USA), Hazajáró lélek (1923: némafilm; 1940: rendező is), ), Süt a nap (1924: némafilm; 1938), Két fogoly (1927: némafilm; 1937), A tábornok (1928), Valamit visz a víz (1928: némafilm; forgatókveivel: 1943; 1947: mexikói film; 1970: csehszl.–USA, írta Gyöngyössy lmrével, J. Kadárral, E. Klosszal), Tűzmadár (1932), Az utolsó szerep (1935), Úrilány (1935), A fegyverek visszanéznek (1936), A szűz és a gödölye (1937; 1941: rendező is). – Film forgatókvei: Rongyosok (1925, Fodor Miklóssal); Az erkölcsös bűn; A tábornok (1930: az első hangosfilmek egyike az USA-ban); A döntés éjjele (1931, német); Egy lány elindul (1937);  Haláltánc; Tűzmadár (1941, Babay Józseffel); Szép csillag (Móricz Zsigmond A betyár c. regénye nyomán 1942: írta Jankovich Ferenccel); Az utolsó szerep (1946, fr.); Aranyhíd; A fegyverek visszanéznek (1956, NSZK); A szerelem utolsó éjszakája (1956, ol-sp. film). – M: A rongyos katona. Vj. 1 fv. Bp., 1915. (Műkedvelők színháza 47.) – Versei 1914–16. Előszó Beőthy Zsolt. Uo., 1916. – Az ökör és más komédiák. Uo., 1920. – Halálos tavasz. Reg. Bp., 1922. (Olcsó reg. 68.) (3. kiad. 1928. [Korunk kvei]) ([4. kiad. 1929] ~ munkái 3.); 8. kiad. 1933; [11. kiad.] 1942; [13. kiad.] + Szépapám szerelme.Uo., [1942]) (ol-ul: Primavera mortale. Ford. Ilia Stuz. Milano, 1932; sp-ul: Primavera mortal. Ford. Oliver Brachfeld. Barcelona, 1935) (új lny. + Ezüstszárnyú szélmalom. Bp., 1983; Pozsony-Bp., 1983. m-csehszl. közös kiad. + Ezüstszárnyú szélmalom; 2. kiad. + Az ezüstszárnyú szélmalom. Bp., 1986) – Szépapám szerelme. Reg. Uo., 1922. (3. kiad. [1929] ~ munkái 8.) (4., 5. kiad. é.n.) – Hazajáró lélek. Színmű. 3 fv. Uo., [1923] (bem. 1923. V. 4: Nemz. Szính.) (2. kiad. [1929] ~ munkái 9., 3.,4. kiad. u. az.; 5. kiad. [193?] ~ munkái 12.; [1938] Krónika) – Az ezüstszárnyú szélmalom. Elbek. Uo., 1924. [Ism. A XX. sz. m. irodalma kritikákban. 1. sor. (Bp., 1926)] ([2. kiad.] Uo., 1929. ~ munkái 4.) ([5. kiad] Uo., 194? ~ munkái) – Zenebohócok. Vj. Uo., 1925. ([2-4. kiad.] ~ munkái 9.; [5. kiad.] 193? ~munkái 12!) – Két fogoly. Reg. Uo., 1926. (Ism. Prot. Szle 1927. IV. 4.) (5-6. kiad. 1929. ~ munkái 5–6.; 18. kiad. 1942) (lengy-ül: Dwoje jonców. 1-2. köt. Ford. Sillei Rezső. Warsawa, 1936; ol-ul: Duo prigionieri. Ford. Franco Villani, Dionisi e Gontrano Mortuesi. Milano, 1931, 2. kiad. 1932; svédül: Två fånger. Ford. Valdemar langlet. Stockholm, 1933) (új lny. Bp., 1981, Pozsony–Bp., 1981, m–csehszl. közös kiad.; 2. kiad. Bp., 1982; Uo., 1992; Szekszárd, 1996. és 2002. M. klasszikusok 15.; Utószó: Majtényi Zoltán. Bp., 2000. A m. próza klasszikusai 76.; ) – A világbajnok. Bohózat. Bp., [1927] (és M. írók.) – A fehér szarvas. Színmű. Bp., [1927] (Ism. Pandora 1927. IV. 21.) (U. az [192?]. (M. írók.); + Szibéria. M. hadifoglyok tört. + Tábornok. (Uo, [1930]) (~ munkái. 10.) (2. kiad. [193?], (3. kiad] [193?] (~ munkái. 13. is! U. az 4. kiad. [193?]) – A tábornok. Színmű. Bp., [1928] (1929: az MTA Vojnich-díját kapta) (U. az [1930]), (~ munkái. 10. 1a. 2, kiad. [193?], (~ munkái, 10. 1a. (3. kiad. [193?], (~ munkái. 13. és 4. kiad. [193?] – A házasságszédelgő. Vj. + Birtokpolitika. Parasztkomédia. Uo., [1928] (Műkedvelők színháza. Ú. s. 15.) – Szibéria. M. hadifoglyok tört. [Színmű]. Uo., [1928] (Uo., [1930] ~ munkái. 10.) ([2. kiad] [193?] [3. kiad] [193?] ~ munkái. 13!) (4. kiad. [193?] ~ munkái 10.) (4! kiad, [1940]) – Valamit visz a víz. Uo., 1928. (Uo., 1929 ~ munkái 7.; 2. kiad. é.n.) (ol-ul: Qualcosa gallegie sull’aequa. Ford. Ilia Stuz. Milano, 1932) – Versek. [Uo., 1929](~ munkái 1.) (3. kiad. Uo., 193?) – Az ökör és más komédiák. [Uo., 1929] (~ munkái 2.) (3. kiad. Uo., é.n.) – Leona. Színmű. Uo., 1930. (Uo., [193?] (+ A tésasszony + Úrilány. [Színművek] ~ munkái 14.) – A tésasszony. Vj. Uo., [1932] (és ~ munkái 14.) – A lélek kialszik. Uo., 1932. (és (~ munkái 10!) (lengy-ül: Dusza zamiora.  Ford. Schütz Rezső. Warszawa, 1935; ol-ul: L’animo si spenge. 1-2. köt. Ford. Ilia Stuz. Milano, 1933) (Új lny. Bp., [1977]; 2. kiad. Uo., 1985, Pozsony-Bp., 1985. m-csehszl. közös kiad.; Utószó Domokos Mátyás. Bp., 2001. Millenniumi kvtár 157.) – Tűzmadár. + A tábornok. Színmű. Uo., 1932. (Tűzmadár. + A tizenkettedik óra. + Az utolsó szerep. [Színművek]. Uo., 1935? ~ munkái 15.) (ol-ul: L’ucello di fuoce. – Il generale. Ford. Nemes L. és Arturo Salucci. Milano, 1934) – Két színmű. Tűzmadár. + A tizenkettedik óra. Uo., [1934] – A fegyverek visszanéznek. Reg. Uo., 1936. (2. kiad. 1938, 7. kiad. [1941] ~ munkái; 8. kiad. 1941, 9. kiad. 1944;  új lny. Uo., 1978., Pozsony–Bp., 1978. m-csehszl. közös kiad.; 2. kiad. Bp., 1983) – A fehér hajó. [Elbek.] [Uo., 1932] (~ munkái 11.) [Uo., 1936] – A szűz és a gödölye. Színmű. [Uo., 1937] [új lny. A szűz és a gödölye. + Karády Katalin: Hogyan lettem színésznő? Vallomások. S. a. r. Furkó Zoltán. Bp., 1989. (Kentaur könyvek)] – Süt a nap. Vj. 4-6. kiad. + Hazajáró lélek. Színmű. [2-4. kiad.] + Zenebohócok. 2-4. kiad. [Uo., 1929, ~ munkái 9., u. az ~ munkái 12. is!]; csak a Süt a nap [Uo., 1938] (Krónika) – A szökevény. Reg. Uo., 1938. [Uo., é.n.](~ munkái 9!) (ang-ul: The deserter. Ford. Halász György. New York, 1932; London, 1933; ol-ul: Il desertere. Ford. Ilia Stux. Milano, 1932) – A földönfutó város. Reg. Uo., 1939. (6. kiad. 1942) – Gyümölcs a fán. Színmű. [Uo., 1939] – Kisebb elbek. [Uo., 1939] (Népbarát 27.) – Csöndes élet. [Kisreg.] [Uo., 1941]. (Athenaeum olvasótára); (2. kiad. Csöndes élet és egyéb elbek. [Uo., 1941]) ([3. kiad.] Uo., [1943] ~ munkái) – Fatornyok. Színmű. Uo., 1943. (2. kiad. 1944) (bem. Nemz. Szính. 1943; Los Angeles-i M. Szính. 1994. X.) – Szépanyám. Színmű. Uo., 1943. – Sellő. Írta Jean Giradoaux. Ford. és átd. Uo., 1943 (Bolyai kvek) – Symposion. Serlegbeszéde (a m. Corvin-lánc és a m. Corvin-koszorú tulajdonosai testületének 1944. II. 24. tartott 13. ünn. ebédjén). Uo., 1944. (Klny. Híd) – Ararát. Reg. Uo., 1947. (A Dukay család c-mel 1–3. köt. Újvidék-Bp., 1965; Bp., 1982; ang-ul: The Dukays. New York 1949, Melbourne–London–Toronto, 1950; ném-ül: Die Dukays. Bern, 1950; fr-ul: Les Dukays. Paris, 1955) – Angry Angel. Reg. New York, 1953. (London, 1954; fr-ul: L’ange de la colére. Paris, 1954. ol-ul: L’Angelo furioso, Milano 1950, 1954, 1956; sp-ul: El angel de la colera. Barcelona, 1955, Santiago, 1957; ném-ül: Der Engel des Zorns. Bern, 1954; Wien, 1959) – Krisztina és a király. Reg. London 1953. (ang-ul: Century in Scarlet. London–Melbourne–Toronto, 1954; New York, 1965; London, 1966) – Vida serem. (Elb. sp-ul) Barcelona, 1957. –– Valamit visz a víz. Kisreg-ek. (Valamit visz a víz + Csöndes élet + Szépapám szerelme + Családi levelesláda) Bp., 1976. (2. kiad. 1980). – Társszerk-je Bpen 1940. IX. 6. – 1944. IX. 15: a Híd képes irod.  műv., tud. és társad. hetilapnak Kállay Miklóssal (1885–1955); főszerk-je 1945. XII.–1946. VIII: a M-Szovjet Művelődési Társ. Irodalom. Tudomány havilapnak. – Műveit az Athenaeum Kiadó Z. L. munkái (1929–1935: a borítón Z. L. összes munkái) sorozatcímmel (hibásan számozva!) 1–15. köt-ben és 1941?:  Z. L. munkái (1–5.) számozatlan köt-ben is kiadta! Bo. Gy.–88.

Új Idők 1916:25. sz. Arck. – Ványi 1926:868. – Ruzitska Mária: Z. L. Bp., 1928 (Kortársaink 6.) – Erődi–Schöpflin 1931. IV:467. – Taylor 1935:1203. – Filmlex. 1942:680. – Szy 1966:465. – Új filmlex. 1973:681. – MTA tagjai. 1975:314. – Siklós János: Z. L. utolsó évei. + A csillagokban élni. Elbek, tárcák. Bp., 1986. – A lélek nem aludt ki. Tisztelgés Z. L. szül. 100. évf-ján. Szerk. Bihari József. Szentendre, 1991. (Z. L. műveinek bibl-val.) – Dunakanyar. 1991:4.sz. (Papp Rezső: Írók a Dunakanyarban. Z. L. centenáriuma) – Borbándi 1992:406., 1996:440. – ItK 1995:407. (Z. L. 1956-os „perújításának" néhány levéldokumentuma Buday Tibor hagyatékában. Veres Péter levelével. [Közread., bev. és jegyz. ell.] Illés Sándor) – M. Nemz. 1997:185. sz. (Bános Tibor: Az elfelejtett Z. L. 50 éve hagyta el hazáját) – Irodt. 1999:48. (Bécsy Tamás: Kire süt a nap?) – Nyelvünk, Kultúránk. 1999:122. (Dánielisz Endre: Z. L. Nagyszalontán) – Nagy 2000:1046. – Gulyás–Viczián XXXII: (kz-ban)