🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zerich
következő 🡲

Zerich Tivadar (Gyergyószentmiklós, Csík szék, 1815. nov. 22.–Uzon, 1887. jún. 11.): egyetemi tanár. – A gimn-ot Csíksomlyón, a fil. Kolozsvárt, a teol. Pesten végezte. 1840. IX. 6: teol. dr., X. 6: Gyulafehérvárt pappá szent., ahol tanulm. felügy. s a dogmatika tanára. 1842: sztszéki ülnök, 1852: szegyh. hitszónok, 1853: a szentírástud., 1854: az egyhtört. és -jog tanára. 1860. X. 5–1864. V. 2: a pesti egy. hittud. karán a lelkipásztorkodástan tanára, innen per útján elbocsátották. 1866: a marosvásárhelyi gimn. és növelde ig-ja. – Uzonban nyugszik. – M: A p. fejedség és birtok. Kolozsvár, 1860. – Kritikai jegyzetek Veszely Károly Compilatiói és felvilágosításaira. Uo., 1862. – Az erdélyi kat. státusgyűlés s a marosvásárhelyi kat. tanoda és nevelde jogtörténelmi szempontból. Marosvásárhely, 1868. 88

Beke 1870:180. – Armenia 1887:223. – M. Sion 1890:629. – Szinnyei XIV:1797. – Hermann–Artner 1938:562.