🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zalka
következő 🡲

Zalka János, gombai, marcsa-magyari (Veszkény, Sopron vm., 1820. dec. 16.–Győr, 1901. jan. 16.): megyéspüspök. – A gimn-ot Győrött, Sopronban, 1838: az Emericanumban, a fil-t 1839: Nagyszombatban végezte. 1842: a Pázmáneum növ-e lett. 1846. I. 15: pappá szent. Kőhidgyarmaton, majd Dorogon kp. XI. 5: az Augustineumban tanult tovább, teol. dr. 1848. VIII. 21: Pest-Belvárosban kp., 1849. X: Esztergomban a szem. pref-a, egyhtört. és jogtanára. 1853. V. 28: Pesten a hittud. kar egyhtört. prof-a. 1859. XII. 23: esztergomi knk., szem. rektor. 1867. II. 14: kinev., 1868. III. 27: megerősített győri mpp. Canonica visitatiot végzett az egyhm-ben, bővítette a nagyszem-ot, tp-okat és isk-at építtetett, apácazárdákat alapított. – Fm: Synopsis praelectionum ex historia ecclesiastica. Pest, 1854. – Mária-czelli útitárs. Uo., 1857. – Szentek élete. Zsihovits Ferenccel és Debreczeni Jánossal. 1–5. köt. Eger, 1859–76. – 1849–50: a Katholikus Néplap, 1850–54: a Keresztény Naptár, 1856–58: a Religio szerk-je volt. – Utóda Győrött 1901. XI. 1: Széchenyi Miklós gr. 88

Ogy. alm. 1887:32; 1892:31; 1896:33. (*dec. 17.) – Hock 1890:184. – Zelliger 1893:566. (*dec. 17.) – Pallas XVI:1112. (*dec. 17.) – Kollányi 1900:477. (*dec. 17.) – Szinnyei XIV:1725. (*dec. 16.) – Győr vm. 1908:170. – Esztergom vm. 1908:169. – Schem. Jaur. 1968:65. (*dec. 16.)

Zalka László   →Szalkai László

Zalka László, gombai és marcsa-magyari (Jobaháza, Sopron vm., 1862. máj. 25.–Győr, 1937. júl. 27.): kanonok. – Középisk. Győrött és Magyaróvárt, a teol. 1882–: a Pázmáneumban végezte, 1885. VIII. 7: pappá szent. Fertőfehéregyházán, 1886: Vágon admin., 1887: Tatán kp., 1887: a győri szemin. tanulmányi felügyelője, 1889: Bécsben teol dr. 1894: Győrött teol. tanár és zsinati vizsgáló, 1902: sztszéki ülnök, 1901: c. knk, 1909: a hittanári vizsgabiz. tagja, 1910: az egyhm. főtanfelügyelője. – 1911: ppi irodaig. és valóságos knk, 1914: biersi c. apát, 1924: Szt. Adalberti prép., 1926: p-i prelátus, 1931: pápóci prép. Széchenyi pp. megbízásából új alapokra helyezte a plébánia vagyonkezelését és megalkotta a plébániai vagyonkezelés szabályzatát. Rendezte a győri papnövelde 30.000 köt-es kvtárát. Megalapította a győri Szt Orsolya-rend női iparisk-ját; népiskolai rendtartási szabályzata az 1940-es évekig volt érvényes. Az iskolánkívüli népművelésnek egyik úttörője. A győri kat. egyh.közs. önkormányzatának egyh. eln-e, a Kat. Kör aleln-e, a Kat. Népszöv. győri szervezője és első eln-e, a that. biz. tagja. – M: De censuris ecclesiae in genere et de excommunicatione in specie... (Dri értek.) (Hol? 1889) – A győri ppi papnev.-int. kvtárának címjegyzéke. Győr, 1893. 88

Emlékkv Zalka János pp. jubileumára. Győr, 1892: 151. – Szinnyei XIV:1729. (*Jobbaháza) – Schem. Jaur. 1918:223., 1940. – MKA 1928:75 – M. társ. lex. 1931:242. ["Önálló művei: Katolikus népiskolai közigazgatás; Katolikus népiskolai rendtartási szabályzat" vsz. nem önálló kiadások; kvészetek nem említik!] – Palatinus–Halász 1931:60. Arck. – Bedy 1938:494. – Szt Orsolya r. női iparisk. ért. 1938:19. – Győri életr. lex. 2003:369. – Fazekas 2003:513. (3483.) – Gulyás–Viczián XXXIII: (kz-ban)