🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szalkai
következő 🡲

Szalkai László, Szalkán, Zalka, Zalkay, Zalkanus (Mátészalka?, Szatmár vm., 1475 k.-Mohács, 1526. aug. 29.): prímás-érsek. - Jobbágysorba került nemes, varga fia. 1490 k. Sárospatakon az ágostonrendi isk-ban, majd külf. egy-eken tanult. 1494: a kir. kancelláriában dolgozott mint klerikus. 1504: alkincstartó, 1511: kancelláriai titkár. II. Ulászló 1514. XI. 19: váci pp-ké nevezte ki. 1516-25: kincstárnok. Estei Hippolit halála után 1520. IX. 12: az egri ppséget X. Leó öccsének, Julius Medicinek (1523-34: VII. Kelemen p.) adományozta. II. Lajos 1520. XII. 22. előtt ~ váci pp-öt áthelyezte Egerbe, nem véve figyelembe az önkényes kinevezést. ~ csak 1523. VII. 18: nyerte el VI. Adorjántól a megerősítést, amikor Medici az egri székről lemondott. - II. Lajos 1524. V. 26: esztergomi érs-ké és főkancellárrá nevezte ki. 1524: Báthori Istvánnal együtt az udvari párt feje. 1525: megbuktatták Brandenburgi Györgyöt, majd →Werbőczi Istvánt. 1525 húsvétján a p. követ ~t pappá, majd pp-ké szent. VII. 6. u. ~ vezetésével alakult meg a hatvani ogy. végzéseinek megsemmisítésére a →Kalandos Társaság, melynek VII. végére már 200 előkelő tagja volt. - 1526. IV. 10: a pozsonyvidéki papságnak kiközösítés terhe alatt megtiltotta a prot. kv-ek olvasását. A mohácsi csatában halt meg. - Jellegzetes reneszánsz főpap, a pol. hatalom jobban vonzotta, mint az Egyh. érdeke. Egyh. tisztségeit jövedelmi forrásnak tekintette, egyházmegyéit spp-ökkel kormányoztatta. Felelős a kincstár erőinek eltékozlásáért s közvetve a mohácsi csatavesztésért, melyben ő is elesett. - 258 lapos kz-os isk. kv-e, egyetlen megmaradt kk. tankv-ünk az esztergomi főegyhm. kvtárban (→esztergomi iskoláskönyv [pótkötet]). - Utóda Vácott 1520. XII. 29: Országh János, 1524. IV. 7: Egerben és Esztergomban 1526. XI: Várdai Pál, a kir. kancellárságban 1525. VII. 2: Szalaházi Tamás. 88

Mendlik 1864:73. (s.v. Zalkay; 1514-23: váci pp.), 99. (s.v. Szalkán; 1522-24: egri pp.), 28. (49.) (s.v. Zalka; 1524-26: esztergomi érs.) - Gams 1873:384. (s.v. Zalkán; 1514-20: váci pp.), 367. (s.v. Szalkánus; 1520-1524. V. 6: egri pp.), 380. (s.v. Szalkán; 1524. V. 6-†1526. VIII. 29: esztergomi érs.) - Horváth M. III:374. - Fraknói Vilmos: II. Lajos kir. és udvara. Bp., 1878. - Zelliger 1893:498. (1513: váci pp.) - Pallas XVI:1113. (s.v. Zalka, 1514: váci pp.) - Fraknói 1895:549. - Esztergom vm. 1908:161. - Eubel II:345. (s.v. Zalkanus; 1515. VIII. 13: váci pp.), 110. (s.v. Szalkán; 1523. VI. 18: egri pp.), 323. (s.v. Szalkán; 1524. V. 6: esztergomi érs.) - Szinnyei XIII:353. (1513: váci pp!) - Chobot II:525. (*1495 k. sajtóhiba!, 1514: váci pp.) - Balogh István: ~ esztergomi érs. Kassa, 1942. - MIL III:138. - MÉL II:697. (1513: váci pp.; 1520: kalocsai érs.!) - Schem. Vac. 1970:141. - Schem. Agr. 1975:12. (1520: egri pp.!) - Schem. Strig. 1982:52. (1515: váci pp.; 1523: egri pp.!) - Sugár 1984:211. (Aláírása és címere; Fügedi Erikre hivatkozva 1520: kalocsai érs.) - Bartha Dénes: Sz. érs. zenei jegyzetei monostor-iskolai diák korából. H.é.n.