Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zalamegyei Újság, Zalaegerszeg, [


Zalamegyei Újság, Zalaegerszeg, [1918. dec?] –1944. nov. 8: Mindszenty József zalaegerszegi plébános napilapja. – Hamarosan a megjelenés után  politikai okokból Mindszentyt 1919 tavaszán kitoloncolták a vm-ből, csak VIII: tért vissza Zalaegerszegre. Ekkor létrehozta a ~ saját nyomdáját, a „Zrínyi" Nyomdaipar és Kereskedés Rt-t és hozzálátott a lap ismételt megjelentetéséhez. A szerkesztőség kezdetben a Petőfi utcai Katolikus Házban dolgozott. – A ~ eleinte hetente 1X, majd 3X, 1924–:  hétfő kivételével minden nap, hetente 6X jelent meg. A szigorúan keresztény irányultságú lap szellemi irányítását Mindszenty József végezte, a szerkesztőség tagjaival napi kapcsolatban volt, rövid megbeszéléseket tartottak tartott a következő lapszám tartalmára nézve. Jó kapcsolatban volt Bődy Zoltánnal, a vm. alispánjával és az 1923: a főispáni székbe beiktatott Tarányi Ferenccel is, akivel később konfliktusba került. Nézeteltérésük oka egyrészt politikai-ideológiai, másrészt Tarányi, mint a Zalavármegye című napilap felelős kiadója komoly konkurrenciát látott a Mindszenty alapította „Zrínyi" Nyomdaipar és Könyvkereskedés Rt-ben. 1921-ben a →királypuccsokat követően Mindszenty a nyilvánosság minden eszközét – sajtó, szószék – megragadta maga és a városi adminisztráció királypártiságának hirdetésére, ezért a lapot 1922. V: betiltották. Hosszas tárgyalások után leváltották főszerkesztőt, Császár Ferencet, s a kormány által elfogadott főszerkesztőt helyeztek a lap élére, így egy hónap kényszerű szünet után a ~ megjelenhetett. 1931: a lapot előállító Zrínyi nyomda sztrájkoló munkásait elbocsátották. Új nyomdászok felvételével a lapkiadás folytatódott 1944-ig.  Csomor Erzsébet

Zala megyei hírlapok 1861–1973. 1974: 130. (270.) [e szerint számai csak 1923-tól ismertek!]