🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vigilia
következő 🡲

Vigilia, Bp., 1935. febr. 2.–: az egyetemes katolikus szellemiség szépirodalmi és kritikai folyóirata. – Megj. 1935: Gyertyaszentelő Boldogasszony, Húsvét, Lisieux-i Szt Teréz és Karácsony, 1936: Húsvét, Szt Péter és Pál, Lisieux-i Szt Teréz és Karácsony, 1937: Pünkösd, Kisboldogasszony és Karácsony, 1938: évente 10x, 1939: minden hónap 15-én, 1941: minden hónap 1-jén (elején). 1944. IV–1946. XI: és 1956. XI–1957. V: szünetelt. – Alapításának célja a kultúra és a hit találkozásának, a kat. szellemű irod. megújulásának és a m. kat. egyh. korszerűsödésének előmozdítása volt. 1935–1944. III: főként fr. mintákat követve közölt irod., irodtört., műv. és fil. tanulm-okat a fiatalabb írónemzedék, Lovass Gyula, →Rónay György, Sőtér István, →Thurzó Gábor és mások munkáiból; a háború alatt támogatta azokat, akik pol. v. más okok miatt másutt nem jelentethették meg írásaikat. A ném. megszállás, 1944. X. u. megszűnt. – 1946: Juhász Vilmos szervezte meg a ~ munkaközösséget →Sík Sándor vez-ével, →Mihelics Vid, →Possonyi László és →Rónay György támogatásával. Az újjászületett ~ szervesen beleépült a háború utáni m. egyh. és irod. életébe. – 1949-: a lap példányszámát és terjedelmét drasztikusan csökkentették, az írásokat cenzúrázták, a szerk-ket és munk-akat folyamatosan zaklatták. 1956 u. a szerk-ből akkor már oroszlánrészt vállaló Rónay Györgyöt erőszakkal eltávolították a laptól. A ~ mindezek ellenére segítette a ker. értelmiség tájékozódását, egy modernebb egyházkép kialakítását, s fórumot biztosított az elhallgattatott „polgári” íróknak. – Rónay György visszatérése, 1969 u. a ~ a m. szellemi és ker. élet legrangosabb orgánuma lett. Az 1970-es évektől párbeszédet kezdett a másként gondolkodókkal, nem-hívőkkel, marxistákkal és a prot. egyh-kal. 1990 u. számos új értékes kat. kiadvány között kellett megtalálnia saját régi-új hangját. 2010: gyors változások közé kényszerült világunkban is változatlan missziójának tekinti a ker. értékek őrzését és terjesztését. – Főszerk. 1938. II–1939. IX: és 1940. VII–XII: Possonyi László, 1941. I–1943. IV: →Mécs László, 1980. VIII–1984. V: →Hegyi Béla, 1984. VI-: →Lukács László. – Fel. szerk. 1933:1–3. sz.: Possonyi László, 1936:1. sz.–1937:3. sz.: →Balla Borisz, 1939. X–1940. VI: és 1941. I–1943. XII: Possonyi László, 1946. XII–1948. XII: és 1957. VI–1963. XI: Sík Sándor, 1963. XII: Mihelics Vid, 1969. VII: Rónay György, 1978. VII–1980. VII: →Doromby Károly. – Fel. szerk. és kiadó 1935:2. sz.–1935:4. sz.: Possonyi László (1942. IV–1943. XII: laptul. is!), 1949. I–1956. X: Sík Sándor. – Szerk. 1935:4. sz.–1937:3. sz.: →Aradi Zsolt, Balla Borisz, Possonyi László, 1938. II–1939. IX: Horváth Béla, Possonyi László, →Just Béla, 1939. X–1944. III(?): Possonyi László, 1940. V–XII: →Ijjas Antal, 1941. I–1943. IV: Mécs László, 1946. XII–1948. XII: Juhász Vilmos és Sík Sándor, 1949. I–1956. X: Sík Sándor, 1957. VI–1960. II: Rónai György, 1961. I–1963. XI: Mihelics Vid. – Szerk biz.: →Perneczky Béla (1947. VI–1948. VI.), Rónay György (1947. VI–1948. VII.), Thurzó Gábor (1947. VI–1948. VII.), →Wolsky Sándor (1947. VI–1948. VII.), Balassa Péter (1990. I–1991. V.), →Kalász Márton (1990. I–; 1995. V: is), Kenyeres Zoltán (1990. I–), Rónay László (1990. I–), Szörényi László (1990. I–), Tillmann József (1990. I–), Horányi Özséb (1991. VIII–), →Pomogáts Béla (1991. VIII–), Parancs János (1992. XI–), Kiss Szemán Róbert (1994. IV–), →Békés Gellért OSB (1994. X–). – Főmunk. Rónay György (1949. I–1956. X.), Thurzó Gábor (1949. I–1950. II.), Mihelics Vid (1949. VI–1960. XII.), Doromby Károly (1957. VI–1966. XII.), Possonyi László (1957. VI–1961. IX.), Belon Gellért (1959. I–1960. II.), →Radó Polikárp OSB (1959. I–1966. XII.), →Pfeifer János (1961. I–1966. XII.). – Munkabiz. 1939. X–1940. III: Aradi Zsolt, →Harsányi Lajos, Just Béla, Sík Sándor, 1939. X–1940. XII: Mécs László, Rónay György, 1941. I–1942. III: Ijjas Antal. – Közreműködők: 1937:1. sz.–1939. IX: Harsányi Lajos, Mécs László, Sík Sándor, 1938. II–1939. IX: Aradi Zsolt, 1939. I–IX: Rónay György. – A szerkesztőség munk.: Cz. Balassa Mária (1992. I–), Csíkvári Gábor (1992. I–VIII.), Kiss Szemán Róbert (1992. I–1994. III.), Szántó Tamás (1992. IX–X.), Juth Lenke (1994. IV–). – Fel. kiadó és laptul. 1936:1. sz.–1937:3. sz.: Possonyi László. – Fel. kiadó 1946. XII–1948. XII: Juhász Vilmos, 1957. VI–1969. VI: →Saád Béla, 1969. VII–1983. VIII: →Várkonyi Imre, 1983. IX–1989. X: →Magyar Ferenc, 1989. XI-: Lukács László. – Kiadó 1935:1–3. sz.: Aradi Zsolt, Balla Borisz, Possonyi László, 1946. XII–1967. II: Vigilia munkaközösség. – Laptul. 1969. VII–1990. II: Actio Catholica. – Ny: Stephaneum Nyomda Rt. (1935:1. sz.–1936:4. sz., 1946. XII–1949. V.); 1937: nyomda jelzés nélkül!; Don Bosco, Rákospalota (1938. II–1943. XII.); Élet Irod. és Nyomda Rt. (1949. VI–1950. I.); Államosított „Élet” Irod. és Nyomda Rt. (1950. II–III.); „Élet” ny. Bp. és Környéke Nyomdaipari ES tagja (1950. IV/V–IX.); Élet ny. (1950. X–1953. IV.); Budai ny. 1. sz. telepe (1953. V–1954. I.); Budai ny. 1. (1954. II–V.); Budai ny. (1954. VI–1959. I.); Főv. Nyomdaipari Váll. (1959. II–1965. XII.); Főv. Nyomda 5. sz. telepe (1966. I–1981. VI); szedte a Nyomdaipari Fényszedő Üzem (1981. VII.); Petőfi Ny., Kecskemét (1981. VIII–1983. XII); Pannon Ny., Veszprém (1984. I–1991. VII.); Veszprémi Ny. Kft. (1991. VIII–XII: és 1992. VI–VI.); ny. nélkül! (1992. I–V.); Veszprémi Ny. Rt. (1992. VIII–[1995. V: is]). 1966. I-: fr. nyelvű összefoglalók, 1971. II-: ném. nyelvű összefoglalók is, 1980. I-: fr., ném., ang. nyelvű összefoglalók, 1981. VII–1984. XII: ol. nyelvű összefoglalók is. →Vigilia könyvek, →Vigilia-könyvek _nbsp; ;T.E.

Vigília 1955. II:98. (A 20. évét lépi át a ~) – ItK 1964:643. (Petőcz Pál: A ~ irod-elmélete és irod-politikája) – Vigilia Repertórium 1935–1984. Összeáll. Stander Mária. Bp., 1987. (A folyóir-ról elégtelen könyvészeti leírással)