Magyar Katolikus Lexikon > B > Balla


Balla Borisz, 1909-től ireghi (Pétervárad, Szerém vm., 1903. aug. 19.-Bécs, 1992. febr. ): író, szerkesztő, egyetemi tanár. - A katonai alreálisk., a cs. és kir. haditengerészeti akad. és a főreálisk. elvégzése után Pécsett éretts., 8 félévet hallg. a bpi egy. közgazd. karán, 1938: Bpen bölcs. dr-rá avatták. Újságíróként a Magyarság 1934-36: az Új Magyarság napilap b. munk. 1936: a min-elnökség sajtóo-ának előadója, IV: Gömbös Gyula min-elnök egyik személyi titkára. 1938. X: részt vett a komáromi tárgyalásokon. 1939. VII: a brüsszeli m. követség sajtóattaséja. A II. vh. után az USA-ban telepedett le, ahol a New York-i St. John Egy-en a 19. sz. eu. művelődéstört. ny. r. tanára. - Részt vett a Korunk Szava megalapításában és szerk-ében, ahonnan kiválva 1935. IV: az Új Kor szerk-je s a Vigilia egyik alapítója és szerk-je lett. - 1939: a SZIA III. o-a tagjává választotta. Tagja volt az Orsz. Mozgóképvizsgáló Biz-nak. - M: A frügeni legenda. Reg. Bp., 1928. - Niczky növ. Reg. Uo., 1931. - A lélek útjai. Úti jegyzetek, cikkek, tanulm-ok. Uo., 1934. (M. kultúra kvtár 1-2.) - A megsebzett. Reg. Uo., 1938. - Gabriel Marcel drámái. Pécs, 1938. - Novellák. Bp., 1939. - Brüsszeli napló 1939-40. Uo., 1940. - History and Beyond: Pages from a Diplomatic Diary. New York, 1968.T.E.

KL I:148. - SZIA tagajánl. 1939:13. - Gulyás II:21. - Ker. m. közél. alm. I:43. - MIL I:92. - EMIL 1966:20. - Hungarians in America 1966:20. - Prominent Hungarians 1966:22; 1973:23; 1979:27.

Balla Gyula Lajos, OFMConv (Szentdomján, Baranya vm., 1850. febr. 2.-Dormánfalva, Moldva, Ro., 1902. aug. 29.): hittanár, misszionárius. - Mint végzett teol. 1877. IX. 2: Miskolcon lépett a r-be. A novíc. végeztével katonai szolg-ot teljesített, 1878 őszén részt vett a boszniai hadjáratban, XII.1: tért vissza a rházba. 1879. I. 19: Kassán pappá szent. Miskolcon, Kézdivásárhelyen, majd Nagybányán gimn. tanár, 1882: Aradon kp., majd hittanár. 1888-1902: haláláig a moldvai missz-ban dolgozott. - M: Seraph. Írta Zacher Maszoch. Átd. Arad, 1885. (Klny. Alföld) - Apja fia. Írta Weichert. Átd. Uo., 1885.88

Szinnyei I:425. - Gulyás II:256. - Monay 1953:4.