🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vak Didümosz
következő 🡲

Vak Didümosz (Alexandria, † 398) : ókeresztény író. – A 4. század második felében Alexandria jelentős teológusa volt. Nem volt sem pap, sem püspök, nem is lehetett, hisz gyermekkora óta vak volt. Ennek ellenére több mint 50 éven át vezette az alexandriai katakéta iskolát (→alexandriai iskolák). Nemcsak →Órigenész hivatalát örökölte, de egykori elődje szellemét is. Tanítványa volt →Rufinus és Szt Jeromos. – ~ Szt Atanázhoz hasonlóan ~ is a nikaiai hitvallás védője volt. Szentháromságtana ortodox, az 533-i konstantinápolyi zsin-on mégis elítélték (Órigenésszel és Euagriosz Pontikosszal együtt) 2 ún. órigenista tétel miatt: ~ uis tanította a lelkek világ előtti létét, és a mindenség eredeti állapotának helyreállítását (→apokatasztazisz), s ezen belül  azt, hogy a végső állapotban a rossznak nem lesz helye, és a gonosz szellemek is meg fognak térni. A kárhoztató zsinati ítélet következtében ~ gazdag irodalmi terméséből viszonylag kevés, és az is csak töredékesen, v. más néven maradt fenn,. Újabb leletek révén eddig ismeretlen munkái kerültek elő. – Szövegkiadás: PG 39. V.L.

Vanyó 2000:515.