Magyar Katolikus Lexikon > V > Vaikovics


Vaikovics Imre    →Vajkovics Imre

Vaikovics Imre    →Vajkovics Imre