🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vajkovics
következő 🡲

Vajkovics Imre SJ (Nagyvárad, Bihar vm., 1715. júl. 25.–Kalocsa, 1798. nov. 28.): választott püspök. – 1731: lépett a r-be. Kassán 1750–51: bölcseletet, Nagyszombatban 1755: bibliai nyelveket, 1756–58: bibliai szónoklatot, 1760: szentírásmagyarázatot, később Győrben és Budán ágazatos hittant tanított. 1759: a nagyszombati egyetemen kánonjogi tanár, a gimn. osztályok elöljárója. 1760: a bölcsészkar dékánja. 1759. XI. 30: a hittud-ok dr-a. Budán a felsőbb osztályok felügy-je. Igazgatta a rend házait Pécsen, Nagyváradon. 1767: Pozsonyban a helytartótanácsnál könyvvizsgáló. A JT feloszlatása után 1776: Patachich Ádámmal a kalocsai főegyhm-be került. 1790: vál. almisai pp. – M: Elementa arithmeticae... Kassa, 1753. – Cels. ac Rev. S. R. I. princeps Nicolaus e comitibus Csáky de Keresztszegh, ..., laudatione funebris celebratus, ... Nagyszombat, 1757. – Oratio gratulatoria... Bécs, 1788. – Decas dissertationum ecclesiastico-politicarum de censoria librorum disciplina, ... Pest, 1791. – Dissertatio de censura librorum perniciosorum, ... Kalocsa, 1791. – Dissertatio de potestate principum saecularium in censuram librorum. Uo., 1791. – Quaestio prodroma de voto, ... Uo., 1792. – Censura religionario-politica libelli, ... H.n., 1792. – Cura superfluorum... Pest, 1792. – De censoria librorum disciplina libri duo. Kalocsa, 1795. – Iconismus orationis sacrae praetice... Nagyszombat, 1756; Kalocsa, 1796. – Systema de origine sacrae regni Hung. coronae. 1–2. köt. Uo., é.n.

A kalocsai főszékeskápt-ban 1776. XI. 4: ifj. mesterknk. 1776. XII. 21: tiszai, 1780. X. 1: bácsi főesp. 1781. V. 26: őr. 1789. X. 19: éneklő. 1790. V. 18: nagyprép.

Magyar Kurir 1798. II:47. sz. 745. – Pressburger Zeitung 1798:102. – Magyar Hírmondó 1798. II:47. sz. – Magyar Könyvház XIII:361. – Stoeger: Scriptores 375. – Magyar Akadémiai Értesítő. Philos. T. T. Közlöny IV. 1864. 34. – Pauler Tivadar: Adalékok 81. – Szinnyei: Könyvészet – Ballagi Géza: Pol. irodalom 844. – Petrik III:737. – Sommervogel: Bibliotheque-Bibl. VIII:369. – Szinnyei XIV:781.