Magyar Katolikus Lexikon > V > Vígh


Vígh Béla (Szeged, Csongrád vm., 1857. ápr. 22.–Bp., 1935. máj. 15.): főreálisk. ig. – Középisk. a temesvári főreálisk. végezte, 1880: a bpi Tud.egy. mat. és ábrázoló geometria szakos tanári okl. szerzett. 1879: a nagyváradi r. k. főgimn. 1881: a nagykállói áll. főreálisk. h., 1883: r. tanára, 1891: a szegedi, 1900–19: nyugdíjazásáig az egri áll. reálisk. tanára, 1903–19: ig-ja. 1907: Egerben tornaversenyt rendezett  1921: c. tanker. főig. 1924: Bpen telepedett le. – Írásai: Hivatalos Közlöny (VKM, tankvbírálatok), Egri áll. reálisk. ért. (1904/05) – M: Az egri m. kir. áll. főreálisk. 1903/04–1917/18. é. ért. (15 db.) Eger, 1904–1918. 88

Wutz 1887:101. – Rajner 1893:121. – Vajda 1900:207. – Az egri áll. reálisk. ért. 1903:25., 1935:3. (Kántor Nándor) Arck. – Nemz Újs. 1935. V. 17.  – Kiss 1993:108. – Értesítők. 1997. 3:7206–20. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

Vígh Béla (Bp., 1918. nov. 11.–Bp., 2009. jún. 5.): jogász, polgármester. – 1936: a bpi Szt Benedek Reálgimn-ban éretts., jog- és államtud-t tanult. A Foederatio Emericana tagja, a Ginsia corporatio seniorja. 1939 őszén az IBUSZ Rt-nál vállalt állást. 1941. X. 4: jogi dr. XI: behívták katonának, az 1. Honvéd Hegyi Tüzérosztályban szolgált, tartalékos zászlósként 1944. III–1945. IV. 1: a Kárpátokban, Felvidéken és a Dunántúlon arcvonal szolg-ban tüzér, felderítő, majd osztálysegédtiszt. Or. fogságba, Közép-Oro-i táborokba került. 1947. VII. tért haza, XII: megnősült, 4 gyermekük született. 1950: a Kultúra Külker Váll-nál a szakirod. importjával, majd exportjával foglalkozott. 1956. X: beválaszották a váll. forr. biz-ába, kinevezték főosztvez-nek. 1957. V: üzletkötővé minősítették vissza. 1973: áthelyezték a M. Keresk. Kamarához, 1980: nyugdíjban. Felesége 1974: meghalt, ~1981: újra nősült. – 1990: az MDF jelöltjeként a budavári önkormányzat képviselőtest-ének tagja, 1994. I–X: polgármester. 1976–94: a M. Reklámszövets. Etikai Biz-ának eln-e. – M: M. reklámetikai kódex. Szerk. Debreczenyi Ferenccel, Selényi Józseffel, Bíró Andrással, Jung Évával, Kőhalmi Alfréddal, Métneki Jánossal. Bp., 1981. (28 old.) [a 2. bőv. átd. kiad. szerk. egyedül. Uo., 1991. 31 old.)] [Névtelenek az 1997: (14 old.) és a 2001: (12 old.) kiadások] – Marketing reklám. 5 nyelvű értelmező szótár. Szerk. Bienerth Jánossal. Uo., 1989. – Hungarian code of advertising ethics. (2. enl. rev. ed.) Szerk. Uo., 1991. (31 old.)[az 1. kiad. szerk-i nevek nélkül] – 1980–1994. XI/XII: a M. Gazd. Kamara havilapja a Reklámgazdasági Tájékoztató főszerk-je.  s.k.

Vígh Endre (Kőtelek, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1879. okt. 1.–1940. máj. után?): levéltáros, zenetanár, zeneszerző. – Középisk. részben Szolnokon, részben Kisújszálláson végezte. 1897: Jász-Nagykun-Szolnok vm. szolgálatába lépett s magánúton tanult tovább, Szolnokon lett vmi levéltárnok. 1905: Bodó Károlytól, a miskolci zeneisk. alapítójától kezdett csellót tanulni. – 1920 után megszervezte Csonka-Bihar vm. levtárát. Restaurálta Jász-Nagykun-Szolnok vm. közgyűlési dísztermében lévő, 1919: a vörös katonák által szuronnyal 47 cm, hosszúságban széthasított, Szapáry Gyula gr. (1832–1905) min.eln. arcképét. Hegedűn, gordonkán, fuvolán és cimbalmon játszott, képesített hangszerkészítő, elektrotechnikus és gépkonstruktőr. – 4 é. a Szolnoki Szimfónikus Társ. eln-e, majd üv. aleln-e. 1929: az Orsz. M. Dalosszöv. (OMDSz) X. ker-i eln-e, az Orsz. Közp. Műv. Biz. tagja. a Verseghy Ferenc Irod. Társ. örökös tagja. a Szt Gellért Egyes. alapítója és zenei főelőadója a Nemz. Kultúregyes. elnökségi tagja; a Nagykőrösi Zenegyes. tb. tagja, a Gyóni Géza-, a Gárdonyi Géza-, a Gyöngyösi István-, a Nagykőrösi Arany János Irod. Társ., a M. Tört. Társulat, a Szolnoki Műv. Egyes. tagja. – 1939–40: a Sajtókamara kiadói szako. tagja. – Írása: Gyöngyösi almanach. 1935. (Bp., 1935: dalai kottákkal) – A szolnoki Dalos Újság 1932. X. 1.–1940. V: főszerk., fel. szerk. és fel. kiadója; 1939–40 (?): a Zeneiskola kiadója. 88

Gyöngyösi alman. 1935. 1935:213. – Molnár 1936:514. – A Sajtó 1939: 8 sz. – Sajtókamara évkve. 1940:142. – Szolnok megyei sajtó bibliogr. Szolnok, 1976:12. (15.) – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

Vígh Szabolcs (Bp., 1934. nov. 19.-): káplán. - Apja ügyvéd. ~ Bpen 1953: éretts. Szülei és összes (4) testvére 1956. XII: Ny-ra menekült. IV. é. teol. hallg-ként 1957. VI. 17: tartóztatták le. Azzal vádolták, hogy 1956. XI. 3: részt vett az ÁEH elfoglalásában, titkos irattárának Mindszenty József bíb. Úri u. palotájába történt elszállításában. A per IV. rendű vádlottjaként 6 hónapi börtönt kapott, amit vizsgálati fogságával kitöltöttnek ítéltek. XII. 11: szabadult. Az 1957-es letartóztatásának igazi indítóoka: Mindszenty bíb. ~t bízta meg, hogy 10 kispappal menjen az ÁEH Pasaréti úti épületébe és biztosítsa, hogy ne tűnjenek el onnan az iratok. 1958. XI. 2: Bpen pappá szent., drált. Endrefalván, 1961: Táton, 1963: Tokodon, Bpen 1965: a belvárosi Szt Mihály-tp-ban, 1966: a józsefvárosi Jó Pásztor-tp-ban, 1968: a Vörösvári úton, 1970: a Damjanich u-ban kp. Ny-ra távozott, megvált hívatásától felmentéssel, 1976-: Holl-ban él. - ~ évfolyama írta és szerk. 1956/57: a „Kedves Barátom!” c., kb. 30 old., naplószerű beszámolót a Bpen 1956. X. 23-XI. 10: történtekről, beleszőve XII. Pius pp. akkori nyilatkozatait, körleveleit. - Írásai: Vigília 1972:164. (A családtervezés lelkiismereti válsága); 2008:62. (Az ÁEH elfoglalása 1956 november 3-án és a Központisták elítélése 50 évvel ezelőtt) - Magyar Katolikus Egyház 1956: 2006:235 (Az Állami Egyházügyi Hivatal elfoglalása 1956. november 3-án) - Egyházfórum 2009/3:21 (Családtervezés és egyházi normák); 5-6:45 (Harmadik út "Hitvallók és ügynökök" között); 2011:1/2 (Szerelem, élvezet, boldogság, családtervezés). 88-s.k.

Népszabadság 1958. I. 18. (Ítélet dr. Turchányi Egon Albert és társai ügyében) - Schem. Strig. 1970:159. - Salacz 1988:218. - Havasy 1990:404. (1 év börtön) - Vigília 1992. IV:383. (Tabódy István visszaemlékezései) - Hetényi Varga I:286