🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Váradi Regestrum
következő 🡲

Váradi Regestrum (lat. Regestrum Varadinense): a →váradi káptalan jegyzőkönyveinek töredéke II. András király (ur. 1205–35) korából. – A váradi egyhm-ből az I. (Szt) László kir. (ur. 1077–95) sírjához, Váradra küldött felek 389 peres ügyének hivatalos, →hiteleshelyi ismertetését, valamint egyéb jogügyletek leírását s az istenítéletek szertartási szövegét tartalmazza. – A perekben bizonyításként a vádlottaknak esküt kellett tenniük, v. ki kellett állniuk a →tüzesvas-próbát, forró vízbe nyúlást (→istenítélet) stb. – Fráter György váradi pp. (1534–51) fölismerte a váradi kápt. levtárában őrzött ~ tört. értékét, mely 2500 ősi személy- és 600 helynevünket, nemz. intézményeinket és szokásainkat megőrizte, azt – mint előde, Pruisz János (1476–90) Rogerius 1241/42-es gyászénekét – közkinccsé téve kinyomatta: Exemplum seu ritus explorandae veritatis (Kolozsvár, 1550) [a kz. utóbb elveszett]; Bél Mátyás Adparatus in historiam Hungariae. Decades II. (Pozsony, 1735–46) [Tomka–Szászky bőséges, de pontatlan jegyzeteivel]; Endlischer István László: Rerum Hungaricarum  monumenta Árpádiana (Sangalli, 1849); Az időrendbe szedett váradi tüzes vaspróba-lajstrom. Az 1550-iki kiadás hű másolatával együtt dr. Karácsonyi János és dr. Borovszky Samu közreműködésével kiad. a váradi kápt. Bp., 1903. 88

Vajda Gyula: A ~ (1209–1235). Bp., 1880. – Bunyitay I:402. – Pallas XIV:448. (s.v. Regestrum Varadiense) – KL IV:446. – Molnár–Simon 1976:38.