Magyar Katolikus Lexikon > U > Unum Testvérek


Unum Testvérek, Unum Sanctissimae Trinitatis, UST, Unum Sanctissimae Trinitatis in Corde Jesu et Mariae: női, egyházmegyei jogú apostoli élet társasága. – →Mester Margit Mária anya alapította →Csávossy Elemér SJ támogatásával ~ néven. Glattfelder Gyula csanádi mpp. 1938. IX. 15: Unum Cordis Jesu néven hagyta jóvá. 1944 e. Csávossy atya javaslatára a nevet Unum Sanctissimae Trinitatis Társaságra változtatták. Az első konstitúciót 1949. XII. 18: Hamvas Endre csanádi mpp. hagyta jóvá. 1988: a konstit-t átdolgozták, nevüket Unum Sanctissimae Trinitatis in Corde Jesu et Mariae-ra változtatták. – Az ~ot elsősorban a kegyelem által az emberekben élő és tevékenykedő Szentháromság örök egységének imádására és utánzására alapították (vö. Jn 14,23–24). Másik fő célkitűzésük az egység szolgálata Isten és ember, valamint ember és ember között Jézus főpapi imája szerint (vö. Jn 17,21). Az ~ lelkisége máriás jellegű, a tökéletesedés útján Loyolai Szt Ignác aszkézisét követi. – Felépítése: tagok: evang. tanácsok szerint fogadalommal közösségben élők, társtagok: evang. tanácsok szerint, fogadalommal világban élők, világiak: kültagok és munkatársak. Ruhájuk sötétkék öltöny fehér gallérral és fehér, a fog. után kék fátyollal. Óvodákban, a hitokt-ban és egyhközs. munkakörökben dolgoztak. –

Lelkiségében első helyen áll az ima és Istennek átadott élet, mely hitoktatásban, lelkipásztori kisegítő munkában, család-pasztorációban, fiatalok és idősekből álló kis közösségek vezetésében, gyermek és ifj. lelkigyakorlatok szervezésében, SOS mozgalmakban való tevékeny részvételben és ökumenikus mozgalmak támogatásában valósul meg. Ezen kívül támogatnak mindent, ami elősegíti az emberek lelkében élő Isten hitét, tiszt-ét, imádását, s a Krisztusban való egység tudatát és gyakorlati megvalósítását. – A ~ első megjelenési formája az Unum–Szövetség volt, mely lelkiségének továbbadására szolgált, sok buzgó, a krisztusi egységért imádkozó taggal. A közös élet a Csaba utca 12. sz. (Bp. XII. ker.) alatt indult. Az Esztergomi Főegyhm. ter-re engedélyezett jóváhagyást 1945. VII. 2: kapták meg. A Vöröstorony utca 31. sz. (II. ker.) alatt bérelt villa lett az anyaház; a testvérek képzését Mester Margit Mária anya végezte; és a ház kpnája a környék lelki közp-ja lett. – A csanádi egyhm-ben 1941: kaptak jóváhagyást Glattfelder Gyula mpp-től.  Szegeden napközis óvodát tartottak fenn, s kijártak a 'Cserepes-sor' szegény családjaihoz. – A kassai egyhm. ter-re szóló engedélyt Madarász István mpp. 1943. VIII. 27: adta meg. Kassán napközis óvodát létesítettek a szoc. szempontból egészen elhanyagolt helyen az ún. "dzsungelben", mely munkájuk nyomán hamarosan Szent Szív telep lett. – Abonyban fő tevékenységük a hitoktatás, lelkigyakorlatok tartása volt, az abonyi kpna lett a Rómából kapott engedély alapján a Szívek Királynője Társulat moi közp-ja. Az abonyi letelepedés Cselényi József pápai kamarás úr és Péter József váci pp. nevéhez fűződik (jóváhagyás: 1944. VIII. 2., kpna-szentelés: 1945. VII. 2.). – 1966: Zürichbe ment 2 testvér, hogy az Unum lelkiségét terjesszék. Munkájukat  Johannes Feiner teol. prof., a zürichi Paulus Akadémia alapítója  segítette. 1974. I. 15: kaptak végleges letelepedési engedélyt. – Biatorbágyon 1991–96: 2 testvér és egy társtag a pléb-n lelkipásztori kisegítői feladatot, hitoktatást és irodai munkát végeztek. A letelepedési engedélyt 1992. I. 23: Takács Nándor OCD mpp-től kaptak. – A szétszóratás előtt a testvérek részt vettek folyóir-ok szerk-ében (Szent Magyarok lapja, Margit-virágok), támogatták →Bogner Mária Margit és más, életszentség hírében elhunytak boldoggáavatását. – 1950: az ~ illegalitásba kényszerült. Az alapítót, Mester Margit Máriát 1951. V. 7: letartóztatták, 1956. V. 7: szabadult Kalocsán. A szétszóratás éveiben a testvérek családoknál, világi munkahelyeken dolgoztak, hűséggel őrizve és rejtve adva tovább az Unum lelkiségének lényegét: ‘Isten bennünk - egyek Istenben’. – Ált. főnöknők: 1938–61: Mester Margit Mária, 1963: Gerő Éva Terézia, 1992: Bartos Mária Ilona, 1995: Óvári Margit Emília, 2007: ismét Bartos Mária Ilona. – 2007: az ~ közp. háza: 1191 Bp., Kisfaludy u. 35 sz. alatt van. Az idős testvérek lakása: 1114 Bp., Móricz Zs. krt. 3/a 1./1. – Svájcban, Lengyo-ban az ~ munkatársi szinten van jelen.  Óvári Margit Emilia UST

MEN 1948:349. – Schem. Strig. 1997:534.