🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > test bölcsessége
következő 🡲

test bölcsessége (lat. sapientia carnis): 1 Szentírásban. Szt Pál a Gal-ban és a Róm-ban szembeállítja a ~vel a lélek bölcsességét, mely a hitben találja meg a megigazulást. A →zsidózók azt hirdették a galatáknak, hogy ha a körülmetéléssel megukra nem veszik a törv. igáját, nem üdvözülhetnek (Gal 5,2). Szt Pál látta, hogy ezzel hiábavalóvá teszik Krisztus művét, és hangsúlyozta, hogy a törv. jó és szt, de csak pedagógus volt, melynek Krisztushoz kell vezetnie az embert. A megigazulás kegyelem, melynek ígéretét Ábrahám még a törv. előtt megkapta (Gal 3,16, Róm 4. f.), Jézus pedig meghozta (Róm 5,12-21). A hit által a Krisztushoz ragaszkodó és a Lélektől éltetett ember ingyen kapja a megigazulást, s ezután új emberként Isten tetszésére élhet (Róm 8,1-4). A hitnek jó cselekedetekben kell megnyilvánulniuk, melyek a lélek tettei: „szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény.” (Gal 5,22-23). - 2. erkölcstanilag az emberi természet ösztönös törekvése a szeretet érzékelhető tárgyainak megszerzésére és birtoklására. Rendes körülmények között e törekvést az →értelem irányítja és a →lélek uralja. Amikor bűnök megzavarják ezt a rendet, az érzéki gyönyörűség keresése veszi át az irányítást, és a →test uralkodik a lélek fölött. Szt Pál szerint „a test cselekedetei nyilvánvalók: kicsapongás, →tisztátalanság, fajtalanság, →bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, →harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, →gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Mint már előbb mondtam, most ismét kijelentem: Akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát” (Gal 5,19-21). „A testi ember bizony testiekre vágyik, a lelki ember ellenben lelkiekre törekszik. De a test kívánsága a halálba vezet, a lélek vágyódása ellenben élet és béke. A test vágya ellene mond Istennek, nem veti alá magát Isten törvényének, sőt nem is képes rá. Ezért aki test szerint él, nem nyerheti el Isten tetszését. De ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Akikben nem lakik Krisztus Lelke, azok nem az övéi.” (vö. Róm 8,5-8) **