🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > természetes ész
következő 🡲

természetes ész (lat. ratio naturalis): megismerő képesség, melyet az ember →istenképisége alapján birtokol (→teremtés), tehát teremtett lényege alapján illeti meg őt (→értelem, →ész és értelem). - A ~ gy4ümölcse a természetes →megismerés, a →filozófia és a természettudományok. Fogalompárja a →kinyilatkoztatás által megvilágosított hívő értelem, melynek gyümölcse a →hit és a →természetfölötti ismeretek. **

II. János Pál p.: Fides et ratio enc. a hit és ész kapcsolatának természetéről 1998. IX. 14. Ford. Diós István. Bp., 1999. (Pápai Megnyilatkozások XXXIII.)