Magyar Katolikus Lexikon > T > temesvári székeskáptalan


temesvári székeskáptalan: a csanádi székeskáptalan jogutódja Romániában. - Védőszentje Szt György maradt, tagjainak száma 12. A komm. időszakban a ~ tagjait is meghurcolták: Waltner József, →Plesz József, →Nischbach József, →Héber János, →Boros Béla knk-ok börtönbe kerültek. 1990: töltötték be ismét a stallumokat. 2002: a ~ új statútumot kapott. - Kiemelkedő tagjai: →Blaskovics Ferenc, Orosz József (1843-1924, az egyhm. ném. sajtó alapítója), →Szentkláray Jenő, Nischbach József, Boros Béla, Korner József (1888-1947). - Kanonokjai 2007: Túry László nagyprép., Tamáskó Péter-Pál olvasóknk., Böcskei László vikárius, énekesknk., Wonerth László ökonómus, őrknk., Augustinov György mehalai plnos, officiális, fóesperesknk., Dirschl Johann Caritas-igazgató, Temesvár-Józsefváros plnosa, Reinholz Andreas máriaradnai, Jäger Béla boksánbányai, Butnaru Antal lugosi esp-plnos, Király Árpád marosi főesp., Arad-Séga plnosa, Szabó Péter, a Gerhardinum ig-ja. Ko.A.