🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Blaskovics
következő 🡲

Blaskovics Ferenc (Anina, Krassó vm., 1864. márc. 21.-Temesvár, 1937. nov. 16.): pap, országgyűlési képviselő, lapszerkesztő. - A teol-t Bécsben végezte, 1886. XII. 18: pappá szent., iktató a ppi hiv-ban, 1887: tanár a temesvári papnev. int-ben. 1889: a Szt Imre konviktus ig-ja és a szegények ügyvédje. 1891: megalakította a D-vidéki Földművelők Gazd. Egyes-ét, mely 1919 után Sváb Gazd. Egyes. néven 82 fiókkal működött. Részt vett a Sváb Közp. Bank rt. megalapításában, 1895-től a D-mo-i Gazd. Bank ig-ja. 1902: kerci apát, 1904: csanádi knk., 1906: az egyhm. isk-k felügy-je, nagyprép., prel. Tanulmányozta az USA-ban a kivándoroltak helyzetét, s bankot alapított számukra. 1896-1901: és 1901-05: nemzeti párti, az 1898-as egyesülést követően szabadelvű programmal Orczyfalva ogy. képviselője. 1919: a rumének Fogarason internálták. Csatlakozott a D-vidéki ném. néppárthoz. 1926-27: a rum. szenátus tagja. Egyik vezéregyénisége volt a bánáti sváb mozg-nak; gazd. munkálkodása elősegítette a sváb parasztság megerősődését. - M: Wie ist d. Geldkriese abzuhelfen. Temesvár, 1925. - Wirtschaftliche u. Finanzielle Lage Rumäniens 1927. Stuttgart, 1927. - Szerk. Temesváron 1886-1888: Der Freimütige Landbote, fel. szerk. és kiad. 1889-1919: Der Freimütige c. hetilapot és mellékleteit, 1907-13: Der Bauert és 1917-19: a Sonntagsblattot. 88

Ogy. alm. 1896:210; 1901:226. - Pallas XVII:226. - Temesvár 1914:213. - Schem. Csan. 1902:204; 1916:152. - Erdélyi lex. 1927:37. (s.v. Blaskovits) - Nemz. Újs. 1937. XI. 17. - P. Hírl. 1937. XI. 17. - Irodt. 1938:43. - Gulyás III:499. (a Banater Landwirt c. lap szerk-je is) - Kemény 1942:87. - MÉL III:84. (s.v. Blaskovits)


Blaskovics Károly Placid (Bp., 1891. júl. 3.–Budakeszi, 1967. máj. 8.): gimn. tanár. – Szülők: Károly hentesmester, Weinhandl Katalin. 1909. VIII. 6: lépett a bencés rendbe, 1914. VI. 1: szerz. fog. tett, VII. 6: pappá szent. 1914: m-ném. szakos középisk. tanári okl. szerzett. 1914–16: Pápán, 1916–32: Esztergomban gimn tanár és 1918–30: házgondnok is. 1933. II. 16: átlépett az esztegomi egyhm-be. Eszteromban az 1930: megnyitott, a Szatmári Irgalmas Nővérek fönntartotta Érs. Boldog Margit Leánygimn. és egyidejűleg a rend nyugdíjasházának a Szt József Otthonnak ig-ja; a Komáromi Tanker. főigazg., a ném. nyelv és irod.: tanulm. felügyelője is. 1945: a VKM szolgálatában min. tan. és a Notre Dame de Sion apácák int-ben lelkész és hittanár. 1946: p-i kamarás, 1949: nyugdíjazták. Utolsó éveit az esztergomi Simor Papi Otthonban töltötte. – Írásai: Esztergomi érs. leánygimn. ért. (1931–35) – M: Ünnepi beszéd Szt Adalbertről. Esztergom, 1930. – Ném. nyelvkv. A leánygimn.. 1. o. sz. Bitter Illés Ném. nyelvkve nyomán. Szerk. Ottó Ilonával. Bp., 1938. (SZIT gimn. tankvei) – Ném. nyelvkv. A leánygimn.. 2. o. sz. Bitter Illés ném. nyelvkve nyomán Szerk. Ottó Ilonával. Uo., 1939. (U. az) (Új lny. 1941–1944) – Ném. nyelvkv. A leánygimn. 3. o. sz. Bitter Illés ném. nyelvkve nyomán szerk. Ottó Ilonával. Uo., 1940. (U. az) (Új lny. 1941–1944) 88

Barthos–Csetri–Luttor 1931:106. – Jámbor 1936:109., 1942:48., 160. (s.v. Blaskovics Piacid) – Gulyás III:503. – PN 1987:159. (1220.) (s.v. Blaskovics Placid Károly) – Beke 2008:80. (s.v. Blaskovics Károly Placid)