🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > tapolcai apátság
következő 🡲

tapolcai apátság, Borsod vm.: bencés apátság az egri egyházmegyében. - Meleg források közelében, a Miskolc melletti Tapolcán állt, Szt Péter apostol tiszt-ére szentelték. Névalakjai: 1214: abbatia de Heuiuz (Hévíz, Hévjóvíz), 1219: monasterium de Taplucia, 1221: monasterium de Taplucya Miscocii, 1291: monasterium de Tupulcha, 1364: patronatus monasterii Beati Petri de Tapolcza, 1532 abbatia de Tapolcza. Alapítási körülményei ismeretlenek, a Miskolc-nem mon-a volt. 1410: Miklós apátot bencésnek írják, 1503: →Tolnai Máté főapát intézkedett reformja ügyében. A rendi gyűléseken apátját nem említik. - A Váradi Regestrum 1214-21: háromszor említi Hévíz, majd Tapolca néven. A mon. körül Miskolc, Tokaj (2000: Kistokaj), Mályi, Csaba helységek mind a Miskolc-nem települései voltak, így az apátság alapítói és kegyurai is ők lehettek. 1291: a Miskolc nb. Panyit (volt szörényi bán) fia Miklós a kegyúr. 1430 k. László diósgyőri plnos, mivel hallotta, hogy Antal apát más apátságot kap, közbenjárt, hogy Miklós szerz. kapja meg a ~ot, aki a széplaki konvent tagja, korábban Tapolcán volt, és egy antifonás kv-et is másolt. Nem tudjuk, hogy eredményes volt-e a közbenjárás, mert a következő két évtizedből nem maradtak ránk az apátok nevei. - Tolnai Máté pannonhalmi főapát figyelme a ~ra is kiterjedt. Ennek lehetett eredménye, hogy II. Ulászló 1503: írt a mon. kommendátor apátjának, Bonaventurának, aki előbb domonkos barát volt, hogy a főapát törekvéseit ne akadályozza, ha alkalmas perjelt v. custost küld hozzá, v. ha a rossz példát adó szerz-eket elmozdítja. - 1532 nyarán Bebek Imre és Ferenc, akik János kir. pártjára álltak, embereikkel rátámadtak a ~ra, amit addig →Oláh Miklós esztergomi knk., az özv. Mária kirné titkára élvezett (ekkor még Brüsszelben tartózkodott). A monostor embereit részben megölték, részben fogságba vetették, az arany, ezüst tárgyakat és a tp. ruhákat elrabolták, a monostort felgyújtották és lerombolták, birtokait több éven át kezükben tartották! Balassa Zsigmond visszafoglalta, Oláh Miklós pedig kérte, hogy a besztercebányai határozatok alapján visszakapja. Két év múlva a borsodi főispánhoz fordult, hogy segítse a megfélemlített szerz-ek visszatérését. Ha az apátság lakhatatlan, a miskolci pléb-n v. az apátság miskolci házában lakhatnának. Miskolcon ui. a pléb. kegyurasága és egy ház a ~é volt. Birtokai Tapolca, Görömböly, Valk, Mindszent, Csaba és Nota helységekben feküdtek. Évi jövedelmét 1513: 300 Ft-ra becsülték. - Apátjai: 1237-42: János, 1333-34: János, 1410: Miklós, 1422: Antal, 1453: Jakab, 1493: Ambrus, 1503-13: Bonaventura de Silviis Silvius OP ferrarai knk., kommendátor, 1513-15> és 1518-20: Estei Hippolit gubernátor, 1515: Keresztúri Péter csabai plnos, 1532 k. Oláh Miklós kommendátor - Birtokait 1569-: a diósgyőri váruradalom, ill. a kir. kamara kezelte, a sz. végén a Rákócziak vették zálogba. 1606: Habardy László egri knk. a kamarától kiváltotta a birtok egyik felét, 1628: Ölvedy Albert knk. a Rákócziaktól a másik felét, ettől kezdve a 17. sz: sorra egri knk-ok bírták. - Javadalmas c. apátjai 1706: →Petrik András egri, 1711: gr. Kollonits Zsigmond esztergomi knk., aki bérbeadta a javadalmat Rottenstein Antalnak, ettől kezdve állandósult a birtoknak bérbeadás útján való hasznosítása. 1717: gr. Althan Mihály bíb., váci pp., 1734: →Máriássy Sándor egri knk., 1745: →Foglár György, 1755: gr. Attems Károly-Mihály görzi hercegérs. Mária Terézia 1776 IX. 16: a munkácsi g.k. ppségnek adományozta a ~ot. H.F.L.-**

Soós I:130. - Ppl. 2001:516.