🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Petrik
következő 🡲

Petrik András, Petrich (1673 k.-Eger, 1728. nov. 10.): választott püspök. - Kompolti apát, egervári prép., 1710: egri knk. 1719. III. 19: vovadrei vál. pp. - Utóda a vovadrei c-en 1730. VII. 15: Handler György. T.E.

LBE:629. - Schem. Agr. 1868:44. - AEET III:127.

Petrik Angela M. Manfréda, ASzFL (Trencsénrákó, Trencsén vm., 1894. máj. 23.-Bp., 1979. márc. 14.): szerzetesnő. - Apja Ignác, anyja Anna Alesch. ~ Bpen 1913. VII. 17: lépett a kongr-ba. 1916. VII. 16: első, 1938. VII. 1: örök fog-át uo. tette. Érsekújváron, Lippán műtősnővér. Bpen 1945-ig novíciamesternő, halálig ált. főnöknőhelyettes. r.k.

Petrik Anna M. Emerenciana, DNAK (Pány, Abaúj-Torna vm., 1903. jún. 30.-Bp., 1968. nov. 16.): szerzetesnő. - Apja István r.k. földműves, anyja Ficzeri Anna r.k. htb. ~ 1921. IX. 19: Kassán lépett a kongr-ba. 1922. VIII. 4: első, 1925. VIII. 4: örök fog-át Kőszegen tette. Bpen a domonkos rházban, majd Hódmezővásárhelyen szakácsnő. 1950. VI. 16., a szétszóratás után Bpen élt. r.k.

Petrik Béla (Kistárkány, Zemplén vm., 1888. ápr. 29.-Kistárkány?, 1971. jún. 23.): plébános. - 1911. VI. 23: pappá szent. Nagykövesden, 1913: Sárospatakon kp., 1915: Kassán hitokt. 1916: hittanári vizsgát tett, 1918: hittanár. Papként a kassai jogakad. hallg-ja, alapvizsgázott Kolozsvárt, egyhjogi drátus érdekében a római jogból szigorlatozott, de az összeomlás miatt tovább nem tanulhatott, bár már csak a II. szigorlata hiányzott. 1919: a csehszl. államban nem taníthatott, 1919-20: a sárospataki gimn. tanára. 1920: a zempléni Rad plnosa. 1938: ppi tanácsos. 1945: a Beneš-dekrétumok alapján 2 hónapot a királyhelmeci és a kassai börtönökben töltött, 1946: is letartóztatták. I. 25-30: Királyhelmecen, XI. 4-XII. 5: Kassán tartották fogva, verses börtönnaplót vezetett, vagyonelkobzásra és 10 é. pol. jogfosztásra ítélték. 88

Pilinyi 1943:193. - Schem. Cass. 1944: 94. - Új Ember 1971. VII. 11. - Szántó 1992:101. - Hetényi Varga III:242. Arck. (versrészletekkel)

Petrik Jenő (Lehóc, Ung vm., 1892. jan. 26.-Ábesz, SZU, Komi ASZSZK, 1953. dec.): g.k. kanonok. - A középisk-t Munkácson, a teol-t Bpen végezte, 1913: pappá szent. Ungváron ppségi írnok, 1917-: a Munkácsegyhm. Alapkezelőség vez-je és pénztárnoka, hittanár. 1938: knk. A szovjet hatóságok 1949: az aposztázia megtagadása miatt 25 é. munkatáborra és 5 é. jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. A munkatáborban agyvérzésben meghalt. - A Lelkipásztor havilap szerk-je. 88

Ung vm. 1940:165. - Pilinyi 1943:52. - Hetényi Varga I:512. - Dupka 1993:63.

Petrik Mária M. Theodosia, ASzFL (Trencsénrákó, Trencsén vm., 1892. máj. 24.-Vác, 1959. okt. 6.): szerzetesnő. - Apja Ignác, anyja Anna Alesch. ~ 1911. VII. 17: Bpen lépett a kongr-ba. 1915. VII. 16: első, 1939. VIII. 15: örök fog-át uo. tette. Az Erzsébet Szeretetotthon Kórházban, majd az Újpesti Árpád Kórházban betegápoló. - A szétszóratás után, 1951 őszétől a váci ppség szoc. otthon részében élt. r.k.