🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > tűzszekér
következő 🡲

tűzszekér, Illés szekere: a Szentírásban →Illés mennybevitelének eszköze: búcsúzóban Illés mondta a tanítványának, Elizeusnak: „Kívánj, amit csak akarsz, hogy megtegyem neked, mielőtt elvitetem tőled!” És mondta Elizeus: „Kérlek, legyen bennem kétszeres a lelked.” Ő válaszolta: „Nehéz dolgot kívántál. De látni fogsz, amikor elvitetem tőled, meglesz neked, amit kértél; ha pedig nem fogsz látni, nem lesz meg.” És miközben mentek és beszélgettek, íme, egy tüzes szekér és tüzes lovak választották el őket egymástól; és fölment Illés a forgószél által az égbe. Elizeus pedig látta és kiáltotta: „Atyám, atyám, Izrael szekere és kocsisa!” És nem őt látta többé, és megragadta a ruháját és kettészakította. És fölemelte Illés palástját, amely leesett neki, és visszatérve megállt a Jordán partja fölött. És Illés palástjával, amely leesett neki, megütötte a vízet és mondta: „Hol van most is Illés Istene?” Megütötte a vizet, és a víz kettévált, és Elizeus átment.” (2Kir 2,9–14.) – Ezek után →Elizeus utóda lett Illésnek a prófétaságban. **