🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > társadalomtudományok
következő 🡲

társadalomtudományok: mindazok a tudományok, melyeknek tárgya a →személy és a →társadalom kapcsolata, ill. az emberi együttélés különböző vonatkozásai. Tágabb értelemben gazdaság-, történet-, jogtudomány, néprajz, népesedéstudomány; szoros értelemben a →szociológia, társadalomfilozófia, szociálpszichológia. - A modern ~ kezdetei a →szociális kérdés megoldásának kereséséhez kapcsolódnak főleg ném. nyelvter-en. Az újonnan létrejövő ~ ui. az egyensúlyt vesztett társad. összefüggések leírásával és elméleti értelmezésével küszködtek, s a társad. egyensúly és stabilitás visszanyerésére vonatkozó elképzeléseknek és koncepcióknak, a reform- és forr. törekvések is keretet adtak. - Az →Egyház szociális tanítása keretei között a kat. egyh. és teol. már a 19. sz: igyekezett kapcsolatot keresni a fejlődő ~kal. A ~ további története, melyet a szakosodás és specializálódás jellemez, világossá tette, hogy a társad. tud-os feldogozása csak akkor maradhat egységes, ha párbeszéd folyik az egyes ~ között. Az erkölcsteol. és a szociáletika számára fontos a ~ interdiszciplináris kutatási és kommunikációs folyamatában való részvétel. Ezért alapította II. János Pál p. a →Társadalomtudományok Pápai Akadémiáját. **

LThK 1993. IX:796.