🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tincani
következő 🡲

Tincani, Luigia (Chieti, Olaszo., 1889. márc. 25.-Róma, 1976. máj. 31.): rendalapítónő. - 5 gyermekes családban született, apja lat-gör. szakos tanár és tanfelügyelő. ~ 1901-09: Bolognában tanítónői okl-et szerzett, a →barnabiták S. Luigi Koll-ában kezdett tanítani. Megérlelődött szerz. hivatása, belépett a domonkos harmadrendbe. 1910: családjával együtt Messinába (Szicília) költözött, ahol apja az 1908. XII. 28-i földrengés után az isk-k újjászervezésének felügyelője. Itt találkozott ~ a szegénység és tudatlanság szélsőséges eseteivel. Uo. dolgozott az erkölcsi és szoc. újjáépítésen Hannibal Maria di Francia (1851-1927) és Orione Szt Lajos (1872-1940), utóbbinak munk. lett árvák nevelésében és hitoktatásában. Ekkor határozta el, hogy az ifj. nevelésének szenteli magát. Részt vett az Actio Catholica női szako-ának alapításában. - 1912: Rómába költöztek, itt 1916: ped. dr., majd 1925: a milánói Szt Szív Egy-en fil. dr. Az egyetemista lányok körében mutatkozott meg vez. képessége. Megalakította a R.K. Egyetemista Női Kört. 1913: kurzust indított számukra, melyből később a Mater Ecclesiae vallástud. int. nőtt ki. E tevékenységben G. B. Montini (a későbbi VI. Pál p.) munk. volt. 1916: Rómában, majd 1929-ig a gubbiói liceumban fil-t és ped-t tanított. Még Rómában hasonló gondolkodású s a domonkos lelkiséghez vonzódó tanárnőkből új szerzet alapításába fogott, 1917. IV. 30: a S. Sabina-baz-ban ötödmagával fogadalmat tett. 1924. VIII. 28: Gubbióban egyhm. jóváhagyást kapott a Sziénai Szt Katalin Egyesület, akiket XI. Pius p. a →Sziénai Szent Katalinról nevezett Tanító Missziós Nővérek kongr-jának nevezett el. 1926-38: ~ tevékenysége az egy. hallgatókra is kiterjedt: koll-okat nyitott Milánóban, Rómában, Palermóban és Bolognában. 1931: Loretóban árvaház-ig. 1933: vette föl közösségébe az első indiai nővéreket, akik 1948-: Indiában és Pakisztánban is meghonosították ~ kongr-ját. XI. és XII. Pius p. tanácsadója volt nev. ügyekben. XII. Pius 1949: kinevezte a kongr. főnöknőjévé, haláláig szólóan. Betegsége miatt a Via Appia Antiqua mentén lévő Ave Maria villában élt, innen nyitott új házakat Itáliában, Indiában és Pakisztánban, s küldte leányait Amerika, Afrika és Eu. egy-eire, kórházaiba. 1956-57: missz. csoportokat küldött az USA-ba. 1968: Rómában az itáliai nővérek számára külön közp-ot hozott létre: Centro Nazionale di Studi Cateriniani, vez-je Giuliana Cavallini. - Részt vett a II. Vat. Zsin-on, de közben megvakult. Szenvedéseit Sziénai Szt Katalin példájára az Egyházért és a pápáért ajánlotta föl. 1987: elindították b-gá avatását. **

DIP IX:1158.