🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Terézia Benedicta
következő 🡲

Terézia Benedicta, Keresztről nevezett, Szt, Edith Stein, OCD (Breslau, No. [2007: Wroclaw, Lengyo.], 1891. okt. 12.-Auschwitz, 1942. aug. 9.): apáca. - A zsidó Siegfried Stein és Auguste Courant 11., utolsó gyermeke. 2 é. volt, amikor meghalt fakereskedő apja. Ügyes anyja föllendítette az üzletet, de a jótékonykodásra is nagy figyelmet fordított. ~ 1905-től kezdődően fokozatosan elvesztette a hitét. 1911: kitűnően éretts., s a breslaui egy. germanisztika-történelem-pszichológia szakán tanult tovább, ahol harcos feministaként ateistának vallotta magát. 1913: átment a göttingai egy-re, s Edmund →Husserl tanítványaként fölvette a fil. szakot is, de nagy hatással volt rá Adolf Reinach és Max →Scheler is. 1915. I: államvizsgázott. 1916: Husserl asszisztenseként Freiburg im Breisgauba költözött, ahol megismerte Martin →Heideggert, s 1917: drált. A háborúban elesett Reinach prof. feleségének a kereszt erejéből merített gyászát megtapasztalva visszanyerte a hitét, de már a megfeszített Krisztusban. 1919 elején Husserl ajánlására magántanár lett. 1921. VIII: elolvasta Avilai Szt Teréz önéletrajzát, 1922. I. 1: megkeresztelkedett és szentáldozáshoz járul. A keresztségben a Hedvig nevet kapta. II. 2: a bérmálás szentségét is fölvette. Ettől kezdve visszavonultan élt, naponta zsolozsmázott, s egyre erősödött benne a vágy, hogy kármelita legyen. Lelki atyja, Schwind speyeri ált. helynök türelemre intette, ajánlására ~ Speyerben a domonkos nővérek tanítónőképzőjének irod. és fil. tanára, lakást a ktorban kapott. 1925: megismerkedett Erich →Przywara SJ-vel, aki fölhívta a figyelmét Aquinói Szt Tamásra. ~ hamarosan fordítani kezdte műveit. 1927: Rafael Walser OSB beuroni főapát lett a lelkivezetője, aki képességei láttán az aktív élet felé terelgette. ~ ekkor már előadóutakat tartott No-ban, majd rövidesen külf-ön is. 1931. III. 27: Münsterbe költözött, 1932 tavaszán az ottani Ped. Int. docense. Hitler hatalomrajutása után már 1933. II. 25: abbahagyta a tanítást, hogy int-ét megkímélje a származása miatti kellemetlenségektől. Arra készült, hogy személyesen kéri meg XI. Pius p-t egy, a zsidókérdésről szóló enc. kiadására, de végül csak egy levelet írt. IV. elején a kölni kárm. tp-ban fölajánlotta magát a népére váró kereszt személyes hordozására, s X. 15: belépett a kölni Kármelba. 1934. IV. 15: Walser főapát öltöztette be, a Szt Keresztről nev. Terézia Benedicta nevet kapta. 1935 húsvétján első, 1936. IX. 14: megújított, 1938. IV. 21: örök fog-at tett. XII. 31: a holl. Echt ktorába menekítették, 1939 nagyböjtjén engesztelő áldozatul fölajánlotta magát a világ békéjéért. 1940: nővére, Róza is belépett az echti Kármelba. A németek még abban az évben megszállták Holl-t, s a Gestapo többször beidézte a két nővért. ~ Keresztes Szt János születésének (1542) 400. évford-jára egy nagy monográfiát kezdett írni (A kereszt tudománya), mely befejezetlen maradt. Miután 1942. VII. 26: felolvasták azt a körlevelet, melyben a holl. kat. és prot. pp-ök tiltakoztak a zsidók üldözése miatt, megkezdődött a kat. zsidók deportálása is, s VIII. 2: elhurcolták ~t és nővérét is. VIII. 9: érkeztek meg Auschwitzba, ahol még aznap elégették őket a gázkamrákban. - B-gá avatását a kölni egyhm-ben 1962: indították el. II. János Pál 1987. V. 1: Kölnben b-gá, 1998. X. 11: sztté, 1999. X. 1: Eu. védőszentjévé avatta. Ü: aug. 9. - M: Zum Problem der Einfühlung. Halle, 1917. (dri ért.) - Beiträge zur philosophischen Begründung der Psychologie. In: Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung. Bd. 5.Uo., 1922; Bd. 7. Uo., 1925. - Questiones disputatae de veritate. Des Hl. Thomas von Aquino Untersuchungen über die Wahrheit. 1925. (Aquinói Szt Tamás művének ford.) - Frauenberufe und Frauenbildung. Wernigerode, 1928. - Husserl's Phänomenologie und die Philosophie des Hl. Thomas. 1929. - Weihnachtsgeheimnis. 1930. - Akt und Potenz. 1931. - Endliches und ewiges Sein. 1935. - Aus dem Leben einer jüdischen Familie. 1935. (önéletrajzi írás) - Gebet der Kirche. 1936. - Sancta Discretio. 1938. - Die Hochzeit des Lammes. 1939. - Ave Crux, spes unica. 1940. - Wege des Gotteserkenntnis. 1941. - Kreutzeswissenschaft. 1942. P.M.-**

Vigília 1971:11. sz. (Széll M.: A kereszt tudománya. E. Stein életútja); 1977:8. sz. (Kis Mónika: Az igazság éhe és szomja. E. S. életútja; Egy zsidó család élete. Részlet. Ford. Kis. M.) - Szolgálat 1976:32. sz. (Életalakítás Szt Erzsébet szellemében) - Puskely Mária: Akik a jobbik részt választották. Róma, 1978:51. (részletes bibliogr-val) - A kereszt tud-a. Ford. Széll M. Bp., 1980. - Herbstrith, Waltraud: E. S. igazi arca. Ford. Bozóky Éva, Széll Margit. Uo., 1988.