🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tempietto
következő 🡲

Tempietto (ol. 'tp-ocska'): kegyhely Szt Péter vértanúsága helyén, a római Aranyhegyi Szt Péter-templom (S. Pietro di Montorio) mellett. - A hagyomány szerint Szt Péter ap-t 67: Nero cs. üldözése idején a római Gianicolo dombon, a Kr. e. 3. sz-tól létezett hivatalos vesztőhelyen, a Sestertiuson fejjel lefelé keresztre feszítették. E helyen már I. (Nagy) Konstantin cs. (ur. 306-337) tp-ot emelt és gazdagon fölékesítette, a kk-ban mira aurea, 'aranyosan ragyogó'-nak hívták. A 13. sz: a neve S. Angelus in Genocelo, 'janikulusi Szt Angyal-tp.', mert egy emlékkövet őrzött az angyal nyomával, aki a legenda szerint Szt Péter vtságakor a híveket vigasztalta. A 15. sz: itt volt még az a márványlap is, melybe Sestertiuson a halálraítéltek keresztjét állították. E tp. helyén a 15. sz. végén Katolikus Ferdinánd sp. kir. és neje, Izabella, miután 9 évi várakozás után 1479: fiúgyermekük született, fogadalomból új tp-ot építtetett Szt Péter tiszt-ére, melyet 1500. VI. 9: szenteltek föl. - A körbenfutó, három lépcsőre állított, kerek, kupolás tp-ocska Donato Bramante Lazzari (1444-1514) első műve Rómában. Márványkorlátos erkély fölötti sisakszerű kupolája 16 dór gránitoszlopon nyugszik. Az oszlopok fölötti frízen 48 dombormű lit. tárgyakat és szentelményeket ábrázol. A tp-ocska két egymás fölé épített kpnából áll. A felsőben az oltár fölött Szt Péter ülő márványszobrát s körülötte a 4 evangélistát a 17. sz: Bernini tanítványai faragták. A márvány oltárterítőn a sp. uralkodók két címere, köztük a tenger hullámain ringó ház jelképezi Krisztus Egyházát. Az oltár fölötti domborművön Lorenzo di Mariano (1476-1534) Szt Péter vtságának három jelenetét ábrázolta. Az alsó kpnában, melyhez kettős lépcső vezet, az oltár fölött ősi Szt Péter-szobrocska áll, az oltár márványterítőjébe illesztett felirat a sp. királyi pár fogadalmát örökíti meg. A márványpadló közepén tátongó nyílás Péter keresztjének helyét jelzi. A mennyezet stukkódísze 1651 k. Gian Francesco Rossi alkotása: 6-6 négyszögletes és éremszerű keretben Szt Péter élete, cselekedetei és vértanúsága mellett az erények jelképes nőalakjai. **

Tóth 1988:42.