🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tempfli
következő 🡲

Tempfli Imre (Kaplony, v. Szatmár vm., 1954. dec. 3.-): lelkipásztor, egyháztörténész. - Nagykárolyban éretts., a teol-t Gyulafehérvárt végezte, 1979. VI. 24: sztelték pappá. Máramarosszigeten, Nagybányán kp., 1986: Alsóhomoród plnosa. 1990: Gyulafehérvárt teol. tanár. 1991-93: Rómában egyhtört-ből licenciátust szerzett. 1993: a szatmárnémeti Szt Család egyhközs. plnosa. - 1994. IV: No-ban a →Kirche in Not segélyszervezet munkatársa. 1994: Bpen drált. - Írása: M. Egyhtört. Vázlatok 1994:3-4. sz. (Ein Land und vier Religionen. Die Entstehung der siebenbürgischen Toleranz.); 1996:3-4. sz. (Melanchton und die Synode von Erdőd 20. September 1545.) - M: Kaplony. Adalékok egy honfoglaláskori település tört-éhez. Szatmárnémeti, 1996. - A szatmári r.k. egyhm. író papjai. Sípos Ferenccel. Uo., 2000. - A Báthoryak valláspol-ja. Bp., 2000. (Studia Theologica 25.) - Lendítse, kistestvér! Szerk. Kolozsvár, 2000. - A kaplonyi monostortp. Szatmárnémeti, 2002. (Otthonom Szatmár m. 17.) - Sárból és napsugárból. Pakocs Károly ppi helynök élete és kora. 1892-1966. Bp., 2002. B.L.B.

Tempfli-Sípos 2000:193. - Bura 2003:190.

Tempfli József (Csanálos, v. Szatmár vm., 1931. ápr. 9.-): megyéspüspök. - 1950: Szatmárnémetiben éretts. A bukaresti Maxim Gorkij Int-ben magánúton orosz szakos okl-et szerzett, Tenkén (Bihar m.) orosz nyelvet tanított. Nagyváradi egyhm-sként 1956-tól a gyulafehérvári szem-ban tanult, ahol 1962. V. 31: szent. pappá. Tenke, 1979: Tasnád, 1981: Nagyvárad-Olaszi plnosa. 1982: szentjobbi c. apát. 1990. III. 14: nagyváradi mpp-ké nevezték ki, IV. 26: szent. pp-ké és iktatták be. **

Bura 2003:190. - Jakubinyi 2004:90.


Tempfli Imre (Kaplony, v. Szatmár vm., 1954. dec. 3.–): áldozópap, egyháztörténész. – Nagykárolyban éretts., a teol-t Gyulafehérvárt végezte, 1979. VI. 24: sztelték pappá. Máramarosszigeten, Nagybányán kp., 1986: Alsóhomoród plnosa. 1990: Gyulafehérvárt teol. tanár. 1991–93: Rómában egyhtört-ből licenciátust szerzett. 1993: a szatmárnémeti Szt Család egyhközs. plnosa. – 1994. IV–2007. VI: No-ban a →Kirche in Not segélyszervezet munk. 1994: Bpen drált. 2000. V. 1–2002. IV. 18. szatmári pp-i helynök. 2007. VII. 1: stuttgarti m. lelkész. – Írása: M. Egyhtört. Vázlatok 1994: 3–4. sz. (Ein Land und vier Religionen. Die Entstehung der siebenbürgischen Toleranz); 1996:3–4. sz. (Melanchton und die Synode von Erdőd 20. September 1545.) – M: Kaplony. Adalékok egy honfoglaláskori település tört-éhez. Szatmárnémeti, 1996. – A szatmári r.k. egyhm. író papjai. Sípos Ferenccel. Uo., 2000. – A Báthoryak valláspol-ja. Bp., 2000. (Studia Theologica 25.) – Lendítse, kistestvér! Szerk. Szatmárnémeti, 2000. – A kaplonyi monostortp. Uott, 2002. (Otthonom Szatmár m. 17.) – Sárból és napsugárból. Pakocs Károly ppi helynök élete és kora. 1892–1966. Bp., 2002. – Dr Scheffler János szatmári mpp. és nagyváradi ap. kormányzó pásztorlevelei és utolsó írásai. Kiad. Szatmár, 2002. – „Ne félj, ezentúl emberhalász leszel.” Lelkigyakorlatos beszédek. Írta Scheffler János. Kiad., Szatmárnémet, 2007. s.k.

Tempfli–Sípos 2000:193. – Bura 2003:190.