🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tüposz
következő 🡲

Tüposz (gör.): az →Ekthezisz helyett 648: kiadott császári monotheléta hitvallás. – II. Konstans cs. hatályon kívül helyezte az Ektheziszt, hogy eleget tegyen az ellene tiltakozóknak, ugyanakkor kibocsátotta a ~t, hogy folytassa a →monotheletizmust támogató egyhpol-t. Megtiltotta, hogy a továbbiakban vita legyen Krisztus isteni és emberi cselekvésmódjáról s a benne lévő egy v. két akaratról. A törv. megszegőivel szemben büntetéseket helyezett kilátásba. Szt I. Márton p. 649: a lateráni zsinaton elítélte a ~t, Paulosz konstantinápolyi pátr-t tette felelőssé létrejöttéért, és szemére vetette, hogy az igazságot és tévedést egyenrangúvá teszi. Emiatt került Márton p. számkivetésbe. Utódai, I. Jenő (ur. 654–657) és Vitalianus (ur. 657–672) nem hagyták jóvá a ~t, de nem is tettek lépéseket elítélésére. Amikor II. Konstans elismerte Vitalianus megválasztását, ő viszonzásul 663. VII. 5: mint igazhitű cs-t fogadta Konstanst. A ~t véglegesen 681: a III. →konstantinápolyi zsinat helyezte hatályon kívül. G.F.

LThK X:423.