🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szinkretizmus
következő 🡲

szinkretizmus: 1. az ókorban eredeti jelentése „a krétaiak módjára közös ellenség ellen összefogni”. - 2. filozófiai értelemben: különböző filozófiai irányok (→sztoicizmus, →epikureizmus, →szkepticizmus) a vallásos világnézettel összhangba hozható elveinek egyesítése. E törekvések leginkább Alexandriában nyilvánulnak meg, mely ebben az időben a kulturális kapcsolatok központjává fejlődött. Egyiptomi, zsidó, görög, hindu, római eszmeáramlatok találkoztak ott össze, és ezek közül a keleti misztika hatott a legerősebben. - 3. a zsidó vallás és a görög filozófia összekapcsolása. Legjelentősebb kisérlete →Philón (kb. Kr. e. 25- Kr. u. 50) vallásbölcselete. **

Kecskés 1943:163.