🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szekszárdi Szentséges Üdvözítő apátság
következő 🡲

szekszárdi Szentséges Üdvözítő apátság: egykori exempt bencés apátság a pécsi egyházmegyében. - 1061: alapította I. Béla kir. →Hiteleshely volt. Apátjai 1212-37: fontos pápai megbízatásokat teljesítettek. 1526 u. elenyészett. A 17. sz-tól címét és javadalmát adományozták. 1777: birtokai a Kir. Tud. Egy-é lettek. 1817-től címét a pécsi egyhm-ben ma is adományozzák. - Hiteleshelyi működéséről 1212-ből maradt fenn adat. Első fennmaradt kiadványa 1269-ből származik. - Percsétjei: 1212 e.-1467: 47mm-es kör alakú, nagyon rossz állapotban fennmaradt pecsétjén trónuson ülő Krisztus jobbjával áldást ad, baljában kv. 1467: új, gazdag, késő gótikus architektúrával díszített pecsétet készítettek, 1509: szintén. Körirata: SIGILI CONVENTVS ZECZARDIEN MONAST SANCTI SALVATORIS MDIX.

**

Fraknói Vilmos: A szekszárdi apátság tört. Uo., 1879. - Tanulm-ok Tolna m. tört-éből. I. Szekszárd, 1968:9. (ifj. Szakály Ferenc: A ~ hiteleshelyi okl-adó tevékenysége 1526-ig) - Takács 1992:83. (43.) - Ppl. 2001:513.