🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szóbeli imádság
következő 🡲

szóbeli imádság (lat. oratio vocalis): az →imádság hallható szavakban és látható mozdulatokban megnyilvánuló módja (vö. Zsid 13,15). A →vallásosság erényének cselekedete. - A ~ fogalompárja a belső imádság, mely lehet szavakban megfogalmazott, verbális →elmélkedés v. →személődés. A ~ lényege a hallható →hangon kimondott →szó és a láthatóság. A közösségi ima természete szerint ~ (→zsolozsma, →szentmise, ájtatosságok). Ahhoz, hogy a ~ valóban imádság legyen, akarni kell az imádkozást és figyelni kell a ~ szövegére. **

Prümmer II: 285. - KEK 2700-04.